Bandosofie.jouwweb.nl
Home » Voorbeeld » Johannes van Palmos

Johannes van Palmos (apostel)

Een van de meest bijzondere boeken die ik van de Bijbel ken is het verhaal van Johannes. Zijn verhalen zijn werkelijk talrijk en hebben vaak een tijdloze uitwerking op mij. Het eerste verhaal dat men in zijn verhaal in de Bijbel zal kunnen lezen, kan men zelfs als een gebed gaan lezen. Het zijn zeer rijke woorden die zeer zorgvuldig bij elkaar gezet zijn en waar weinig discussie over zou hoeven te bestaan.

Hans

Lees maar:

Het Woord is mens geworden
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit  is niets ontstaan van wat bestaat.In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet.Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!” Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.
Johannes
Evangelist
Johannes door El Greco, ± 1600
Johannes door El Greco, ± 1600
Geboren c. 6 AD te Galilea,Israël[1]
Gestorven c. 101 te Efese, Anatolië
Heiligverklaring Pre-congregatie
Naamdag 27 december
Attributen Adelaar, boek (als Evangelist), slang in een kelk
Beschermheilige voor Klein-Azië, Sundern, Umbrië, de bisdommen Milwaukee en Cleveland, en van de kunsthandelaars, de schrijvers, de boekbinders, de componisten, de uitgevers, de boekhandelaars, de lithografen, de schilders, de beeldhouwers, de papiermakers, de drukkers, de kleurders, de letterzetters, de theologen, de glazeniers, de spiegelmakers, de graveurs, de kersentrekkers en korfmakers en verder van de vriendschap. Hij wordt aanroepen bij brandwonden, tegen hagel, vergiftigingen, voetwonden en epilepsie.
Lijst van christelijke heiligen
Portaal  Portaalicoon   Christendom

Johannes was een van de apostelen van Jezus Christus, waarover in het Nieuwe Testament geschreven wordt. Hij was zoon van een visser genaamd Zebedeüs en de broer van Jacobus. Toen Johannes en zijn broer Jacobus hun visnetten aan het spoelen waren, werden zij door Jezus geroepen om zijn leerling te worden (Marc. 1:19-20); zij gaven hieraan direct gehoor. Later werden zowel Johannes als Jacobus (twee van de twaalf) apostelen van Jezus.

Samen met Petrus werden Johannes en Jacobus (bijgenaamd ‘zonen van de donder’) de meest vertrouwelijke leerlingen van Jezus. Zo waren zij bijvoorbeeld aanwezig bij de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor (volgens het evangelie van Marcus 9:2-13[2]), waar Jezus' kleding zo wit werd als sneeuw en hij een gesprek voerde met de profeten Elia en Mozes. Ook is hij, volgens het evangelie, de enige apostel die aan de voet van het kruis Maria, de moeder van Jezus, bijstaat. Algemeen wordt aangenomen dat Johannes wordt bedoeld in het evangelie volgens Johannes met 'de apostel die Jezus liefhad'.

Volgens de legende werd hij, in Rome, bij wijze van marteling in een bad met hete olie gegooid, wat hij overleefde, waarna hij door de Romeinse autoriteiten naar Patmos werd verbannen waar hij het boek Openbaringen schreef. Hij stierf, volgens de christelijke traditie, op zeer hoge leeftijd als laatste van de twaalf apostelen van Jezus. Volgens de traditie is hij hiermee ook de enige apostel die een natuurlijke dood stierf.

Zijn feestdag is in de rooms-katholieke Kerk op 27 december, in de Orthodoxe Kerk op 26 september en 8 mei. Hij is de patroonheilige van Klein-Azië, Sundern, Umbrië, de bisdommen Milwaukee en Cleveland, en van de kunsthandelaren, de schrijvers, de boekbinders, de componisten, de uitgevers, de boekhandelaars, de lithografen, de schilders, de beeldhouwers, de papiermakers, de drukkers, de kleurders, de letterzetters, de theologen, de glazeniers, de spiegelmakers, de graveurs, de kersentrekkers en korfmakers en verder van de vriendschap. Hij wordt aanroepen bij brandwonden, tegen hagel, vergiftigingen, voetwonden en epilepsie.

Een bekende leerling van Johannes was Polycarpus van Smyrna.

Openbaring van Johannes

Openbaring van Johannes
Johannes op Patmos (Jeroen Bosch)
Johannes op Patmos (Jeroen Bosch)
Auteur Johannes
Tijd 70
Taal Grieks
Categorie openbaring
Hoofdstukken 22
Vorige boek Judas

De Openbaring van Johannes is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel. Traditioneel werd aangenomen dat het de Apostel Johannes is die te kennen geeft dit boek op Patmos te hebben geschreven. De auteur wordt in het algemeen om verwarring te voorkomen aangeduid als Johannes van Patmos. Het  gaat over de openbaring van Jezus aan Johannes en telt 22 hoofdstukken. Het is het enige profetische boek in het Nieuwe Testament.

Seven churches of asia