Bandosofie.jouwweb.nl
Home » Iets over Bando

Een hart van pijn

Ik zie  mijn land
Met aandacht voor de Filippijnen
Voor een land dat zo mooi is
Dat mijn hart kon roven
Ik mijn ziel aan verkocht
In kou was ik eens in mijn eigen land
En in warmte werd ik ontvangen
Gewoon omdat ik voorbeeld vond
Mijn geest ontwaakt
Mijn liefde opnieuw geboren
En mijn kracht herboren
Oh Filipijnen ik houd van jou
Met schrik verkeerde ik in huiver
Wat had er kunnen gebeuren?
Kon ons huis met termieten

zo’n storm overleven?
Ik dank God dat Hij ons heeft gespaard
Maar zoveel doden
En zoveel zonder huis
En geen dak boven hun hoofd
Laat velen in ieder geval gered zijn
Door een heel zuivere geest
Met God vereerd
En ook al lijden ze nog meer
spiegel naar een evenbeeld zal nog dof zijn
Want wie kende werkelijk de grote rijkdom van Filippijnen?

 

 

I heart of pain

I see my country
With attention for the Philippines
For a so beautiful country
That could rob my heart
Where I sold my soul
In cold I was once in my country
And I was received by so warm hearts
Just only because I found the right example
My mind awakens
My love was born again
And my strength rebirth
Philippines Oh I love you
with horror I was in trepidation
What could happen?
Could our house with termites

survive such a storm?
I am mercy to God that He spared us
but many deaths
and so much without home
and no roof over their heads
let many at least saved
By a very pure spirit
To be honored by God
And even though they suffer more
The mirror image will be dull
Because who really knew the great wealth of
Philippines?

Iets over

Bando

Something about

Bando

STICHTING BANDO

WIL ZORGEN VOOR EEN BETER LEVEN TUSSEN VERSCHILLENDE WERELDEN. WE KUNNEN LEREN VAN ELKAAR EN EEN WEG GAAN VINDEN TOT HARMONIE .

DIT DOEN WE DOOR EEN HARTENKRANT UIT TE GEVEN, ONDERWIJS TE GEVEN, ONDERZOEK TE DOEN

EN THEMAPROJECTEN TE ORGANISEREN


Stichting Bando is

opgericht in 2006. 

4 verschillende vormen van kunst hebben we gekregen als gereedschap.

Dit om ons tot het meest krachtige uit te kunnen drukken. Goede voorbeelden zijn zonder meer van het allergrootste belang.

Een eigen wil laat ons kiezen keer op keer.

Totdat we vinden waar we om zochten en ermee een licht

van werkelijke liefde kunnen verspreiden.


BANDOFOUNDATION

WILL TAKE CARE FOR A BETTER LIVING TOGETHER IN DIFFERENT WORDS. WE CAN TEACH EACHOTER AND GIVE THE WAY OF HARMONY.

 

THIS IS TO DO IN PUBLISHING OUR PAPER OF HEARTS, EDUCATION,

RESEARCH

AND THEME PROJECTS

 

Bando Foundation

started in 2006.

4 different types of art as the tools

to bring us to the most powerful of which we are able to express.

Good examples are certainly of paramount importance.

 

Own will will let us choose every time again.

Until we see for what

and  why we're looking for and when really can spread

a light of true love.