Bandosofie.jouwweb.nl
Home » De winstgevende mens

De winstgevende mens

De winsgevende mens is een mens die winst maakt

Maar wat is winst?

Eindelijk begint me iets te dagen

de reden waarom het steeds maar niet bij mij wil lukken

Ja, ik heb het allemaal prima uitgezocht hoe het goed kan werken

alleen heb ik voor mezelf een klein niet onbelangrijk dingetje kunnen vergeten

en dat is mijn uiteindelijke spel en verhaal naar anderen toe

het spel dus zelf spelen in plaats van de beschouwende rol te willen gaan spelen

waarom deed ik dat dan?

wat bezielde me in hemelsnaam?

Antwoord:

Ik wilde te voorzichtig zijn. Ik wilde alle onzekerheden wegnemen en zeker weten dat ik het goed deed. Ik wilde gewoon weg perfect zijn en niemand tegen het hoofd stoten. Ik wilde de goedheid hemzelf spelen terwijl ik weet dat ik dat nooit zou kunnen zijn. Mijn gebrekken had ik dus niet geaccepteerd en aanvaard en daarom kon keer op keer een ieder op mij invloed uitoefenen zonder dat ik daar van was gediend. Maar nu, vanaf vandaag 24 november 2014 om 11:30 uur gaat dit veranderen en zal ik een andere houding laten zien. Ik zal spelen volgens mijn eigen uitgedacht methode waar ik zelf de bedenken van ben en ik zal niet langer toestaan dat anderen er ongevraagd mee weg zullen lopen en nooit meer van zich laten horen. Nu draai ik het om: In plaats van geld uit te gaan geven wat ik niet heb, ga ik er voor zorgen dat geld naar me toe komt of dat er in ieder geval voor gewerkt gaat worden naar mijn verlangen en dus niet langer meer naar een verlangen van mijn Filippijnse familie die mijn wensen maar allemaal in de wind schieten. Ik heb nu lang genoeg geluisterd naar de zogenaamde verhaaltjes waarin ze me wijs willen maken dat ze naar me luisteren, maar nooit heb ik werkelijk gezien dat ze deden van wat ik aan hen vroeg.  Het plan dat ik op wil zetten is een groep met een acteur, een danser, een muzikant en een beeldend kunstenaar samen te laten werekn.

wat ik kortgeleden zag

Toen ik terug kwam van wat boodschappen wilde ik  een reactie kwijt over de tegenwoordige ideale mens in de winkel of in de verkoop. Veelal wordt deze functie nog steeds door vrouwen bemand, hoe vreemd dat ook mag zijn.

Waarom eigenlijk?

Weet u dat?

Misschien omdat vrouwen vaak meer slaafs zijn dan mannen?

Beter kunnen rekenen, meer nauwkeurigheid kennen, netter of verzorgder zijn?

Of omdat ze de gewoonte al heel snel hebben geleerd om vriendelijk te lachen en ja en amen te zeggen?

Wie zal het me uitleggen?

Vrouwen zijn dus doorgaans om het kleine geld te tellen en mannen om het grote geld te incasseren.

Maar er is nog iets aan de hand wil de mens werkelijk winstgevend kunnen zijn.

We kunnen dus al vaak stellen dat in de verzorging, zorg/gezondheidszorg, onderwijs of sociale bemiddelingsposities zoals uitzendbureaus of detacheringsbureaus vrouwen vaak vele malen hoger zullen scoren als mannenl.

 

De mannen zijn dus eigenlijk meer voor het grote denkwerk en ook die positie wordt behoorlijk door de vrouw onder schot gehouden.

Het liefst zorgt de vrouw dat alles zo zal gaan verlopen zoals zij het zal believen. Dat is dus geenszins democraties of rechtvaardig.

Helemaal wanneer we ons zullen gaan bedenken dat de meeste mensen meer van Hagar dan van Sarah weg zullen hebben, is dit een behoorlijk schrikbeeld te noemen. Vrouwen zijn dus eigenlijk gewoon weg vrijwel altijd aan de macht, maar helemaal wanneer ze het echt verstandig zullen spelen, want dan zullen ze eerder een voorbeeld aan willen nemen van de vrouw Sarah en ondanks ze naar haar man Abraham luisterde en niets werkelijk zonder zijn toestemming had wllen uitvoeren. Zwelfs niet toen ze schoon genoeg van haar slavin Hagar had gekregen en de werkelijke behoefte had gekregen om haar werkelijk te gaan slaan. Dit is toen ook om werkelijkheid gebeurd onder toestemming van Abrham.

De klant is koning

Een uitroep die altijd gehonereert kan worden, maar die helaas toch ook niet meer altijd op gaat is de zin: "De klant is koning"

Er wprden namelijk erg snel bepaalde regels gehanteerd waarbij de vaak harde strijd van het gelijk willen hebben een vereiste dreigt te worden.

Dit gegeven maakt het dat mensen in de handel vaak hard en medogenloos worden en dat een sterke verharding van het mens-zijn dus ook werkelijk kan worden verwacht. Men moet opgewassen zijn tegen de meest vernederende manier van praten en dat kan men door de werkelijke waarde van het woord op zijn echte waarde te gaan hanteren.

Of men maakt van uiterelijke gedragingen gewoon verdachtmakingen of beschuldigingen. Zo kan dus iemand momenteel zelfs totaal onschuldig voor het gerecht verscheinen en is men helaas tot een werkelijke zondebok gemaakt.

Het is zeker aan te bevelen om dit soort stramiens door te gaan krijgen, want heb je het door dan kan men zich wapenen tegen groot onrecht dat je kan overkomen.

Het oordelen op valse gronden komt maar al te vaak voor in onze huidige samenleving.

Wanneer we aan zullen nemen (en dat kunnen we dus gewoon) dat de meeste ministers van Nederland op de hoogte zullen zijn van de zeer grote miljarden zwendel van de Nederlandse regering, dan mogen we rustig aannemen dat ze heel vaak heel hard aan het liegen zijn en iets zeggen waar ze het zelf dus ook helemaal niet mee eens kunnen zijn.

Het is dus voor mij moeilijk om hier vertrouwen in te hebben.

Onschendbaarheid

Ze willen zich dus allemaal heel erg goed gaan voordoen terwijl ze eigenlijk wel beter weten en er de weet van hebben dat hetgeen dat ze verkondigen helemaal niet zal kloppen. Wat voor gedrag geeft dat eigenlijk aan de mens?

Het geeft het gedrag alsof ze onschendbaar zullen zijn. Maar het kleinste kind en zelfs een mongool zal ze zonder pardon zomaar tegen de vlakte kunnen krijgen en daarom zullen ze natuurlijk ook het liefst kinderen en mongolen willen vermijden.

Zij willen dus zelf liever gaan vergeten dat ze zelf kind zijn geweest of overprijzen het kind of de mongool om het op die maar maar op grote afstand te houden.