Bandosofie.jouwweb.nl
Home » Geld

Geld in beweging 

Vanuit een zoektocht naar de gevolgen van de openbaring van ADHD schandaal kwam ik op een site nog een rapportage over geld tegen die al door meer dan een miljoen mensen bekeken was. Ik had het plan gevat om deze uitzending even te bestuderen. Als je hier namelijk iets meer over leert dan verandert het je om keuzes te zullen maken in je leven. Dus wanneer genoeg mensen het weten zal het een systeem in de wereld kunnen doen veranderen. De rapportage kwam op 15 oktober 2013 online en sinds dien zijn er al 1.229 567 kijkers geweest die dit bestand hebben willen openen en misschien een deel is er dan nog toe over gegaan om het werkelijk helemaal te zullen gaan bekijken en te bestuderen. Het is het grootste geheim van het verborgen geld dat in omloop is gekomen. Economen en bankiers strooien met getallen in het rond die de meeste mensen helemaal niet kunnen beseffen. Ze weten vaak amper zich te beseffen van wat 1000 euro waard zal zijn, laat staan 10 000 euro of  100 000 of zelfs een 1000 0000. Geld is 1 van de top of the mind problemen die kans ziet om je te beïnvloeden als geen ander. (andere 4 zijn: seks, gezondheid, relatie, identiteit) Het topofthemind proplem vermengt met een beetje pijn, is de succesformule voor een bedriegelijke buiseness model. * Hans de Groot / Rijswijk / 12 december 2013

(From a search for the effects of the manifestation of ADHD scandal , I came upon a site a report on money against which was watched by over one million people . I had grasped the plan to study it. Broadcast as If you slightly more to learn about here will change it to you will make in your life choices. So if enough people know it will be a system to make change in the world. The report came on October 15, 2013 and online and since this time there have already been 1.229.567 viewers that open this file and perhaps part is there yet proceeded to actually completely will look at it and will really study it. It is the biggest secret of the hidden money that came into circulation. Economists and bankers sprinkle with numbers in the round that most people may not realize . They often know only to realize what 1000 euros will be worth much less EUR 10 000 or 100 000 or 1000 0000 . Money is one of the top of the mind that sees problems likely to affect you like no other . ( other 4 are : sex , health , relationships , identity) The topofthemind proplem mixed with a little pain , is the success formula for deceptive buisness model into this world.* Hans de Groot - Rijswijk December 12 2013)

Mijn aantekeningen:

Er is in de wereld een systeem ontwikkeld dat verantwoordelijk kan worden gesteld voor de ongelijkheid in onze wereld van vandaag. De huidige machten willen niet dat je er iets van zult weten, want dit systeem is wat hen aan de top van de financiële voedselketen heeft kunnen brengen voor al meer dan 100 jaar. Het begint allemaal met de leuzen van gratis en voor niets een voordeel krijgen, maar gratis is er eigenlijk helemaal niets. Men legt dit uit als een zogeheten DEFICIT uitgave. Met het betalen van die zogeheten DEFICIT uitgave leent de staatskas valuta door de uitgifte van en obligatie. Maar wat is dan eigenlijk een obligatie??? Als je hier over nadenkt, kun je zeggen dat een obligatie eigen niets anders dan een veredelde rekening (kwitantie) Een mooi uitziend stuk papier met veel getalletjes en dat eigenlijk van je vraagt: Leen me vandaag meer dan een miljoen en ik beloof je over 10 jaar, veel en veel meer dan die miljoen terug te zullen geven, zeg maar een biljoen. Maar je moet begrijpen dat die obligaties dus onze eigen nationale schuld zijn. Deze verheerlijkte schuldbekentenissen moeten door ons, onze kinderen en kleinkinderen dus terug betaald gaan worden met toekomstige belastingen. Daarom kan je dus zeggen dat wanneer een overheid een obligatie uitgeeft die overheid aan het stelen is van de welvaart in de toekomst. De grote banken van de wereld laten zichzelf dan zien en strijden er zelfs om, om slechts een deel van de schuld te kunnen kopen, waarmee ze dan weer hele grote rente kunnen vragen.

De grote banken spelen vervolgens een toneelspel met cijfers dat de naam draagt van “Open Markt Operaties” heet en verkopen die obligaties aan de zogeheten: “ Federatie Reserve” met grote winst. Om te gaan betalen voor de obligaties opent de “Federatie Reserve” een goot rekeningboek en gaan dan zogenaamde cheques uitschrijven die natuurlijk geweigerd hadden moeten worden omdat ze getekend zijn op een rekening die altijd een saldo van 0,00 cent heeft en dus niets voorstelt. Die hele “Federatie Reserve” is dus een hele grote zwendel door de grote banken en een manier om zogenaamd geld te creëren uit helemaal niets. Een belastingsdienst overhandigt vervolgens deze zogenaamde cheques aan de grote banken en zo ontstaat hier dus zogenaamd geld dat dus eigenlijk helemaal niets voorstelt. Die banken nemen dan dat geld aan en komen er nog meer obligaties voor een cheque die ze dan uitschrijven. Maar wat is deze cheque? Deze cheque is dus ook weer een valse schuldbekentenis. Als je een cheque schrijft, maak je natuurlijk eigenlijk gewoon een notitie en zeg je eigenlijk: Hier is mijn schuldbekentenis waarmee je contact geld kunt krijgen. Je kunt gewoon naar de bank gaan en het oppakken. Het is heel gemakkelijk hoor! Het is belangrijk voor je om dit principe van valse cheques die uitgegeven worden, door zult kunnen krijgen.

Een staatskas verstrekt dus schuldbekentenissen die obligaties heten. De banken kopen dan die schuldbekentenissen met valuta. “De Federale Reserve” schrijft dan op zijn buurt schuldbekentenissen (cheques) uit en overhandigt ze aan de banken in ruil voor de schuldbekentenissen van de staatskas (staatsobligaties dus) Zo wordt er dus zogenaamde valuta gecreëerd. Dus wat er echt gebeurt, is dat er valse schuldbekentenissen via de bank als tussenpersoon, in omloop kunnen raken en er dus werkelijk vanuit het niets er zo “geld” wordt gemaakt. Dit proces herhaalt zich dus keer op keer. De banken verrijken zich en maken de schuld van de staatskas hoger en hoger. Uiteindelijk is er dus een opeenhoping van obligaties bij de zogeheten “Federatie Reserve” en er ontstaat zomaar opeens geld bij de staatskas. Dit is dus de plaats waar al het papieren geld van de regering vandaan komt. Dus uit die mysterieuze “Federale Reserve” Ze noemen dit vaak basis geld, maar het is dus eigenlijk helemaal geen geld en alleen maar bedacht geld. Over de werkelijke definitie van geld: Geld moet een koopkrachtreserve zijn en zijn koopkracht onderhouden gedurende langere tijd. Men strooit in het rond met ontvangstbewijzen of claimcontrole op een schuldbekentenis die obligaties worden genoemd, maar dit zijn eigenlijk alleen maar een aantal nummertjes. De staatskas stort vervolgens de nieuw gecreëerde valuta in de verschillende afdelingen van de overheid en de politici zeggen: “Fantastisch zeg, hartelijk bedankt daarvoor!” En de regering geeft het geld (deficit uitgaven) vrolijk uit aan openbare werken, sociale programma’s en oorlog. De ambtenaren, contracteren en soldaten deponeren vervolgens hun loon in de banken.

Nu kan dit natuurlijk schokkend klinken, maar als jij je geld stort bij de bank, leen je eigenlijk geld uit aan de bank en dan kunnen ze er eigenlijk alles mee doen van wat ze maar willen. Dit houdt dus letterlijk in: Het gokken op de beurs en het uitlenen tegen winsten natuurlijk. En hier krijgt de geldmachine dus echt een onherroepelijk stempel van grote zwendel. Het begint dus allemaal waar de naam “FRACTIONELE RESERVE KREDIETVERLENING” begint. Feitelijk houd de bank slechts een zeer klein gedeelte voor uw reserve en gaat het de rest van het geld vergokken of uit te lenen. Wanneer je bijvoorbeeld 100 euro naar de bank brengt, kan men 90 euro gelijk uitlenen en maar 10 euro voor je bewaren zonder het door te hebben. Dit wordt uitgedrukt met het woord “kluisgeld” Maar hoe kan het dan dat de bank er dan zomaar 90 euro van kan hebben gestolen? Dit kan omdat de bank ervoor schuldbekentenissen in de plaats heeft achtergelaten die de bank dus bij jou heeft gemaakt. Dit heet dus “BANKKREDIET”

Het klinkt misschien gek: Maar hier is het in zwart-wit van de belastingdienst: Commerciële banken creëren chequeboeken wanneer zij een lening toekennen door simpelweg nieuwe deposito-euro’s toe te gaan voegen aan rekeningen en dit wordt dan genoteerd in hun boeken in ruil voor een schuldbekentenis van een kredietnemer. Dit zijn dus gewoon nummers die de banken zelf bedenken en in hun computers willen typen. 100 euro die je dus letterlijk zult storten, zal door de bank gauw genoeg 1000 euro kunnen worden door zwendelpraktijken met valse obligaties, zogenaamde kredietverstrekkingen en zogenaamde cheques die er worden uitgeschreven.

Dus in het kort nog een keer:

De maken krijgen de mogelijkheid om met jouw geld te doen van wat ze willen en storten het opnieuw elders of lenen het weer uit. Vervolgens: Opnieuw gestort en opnieuw uitgeleend, Opnieuw gestort en opnieuw uitgeleend, achter elkaar door. En waar komt het grootste deel van de valutalevering ( het uiteindelijke geld) vandaan? Het is natuurlijk leuk dat er enorme hoeveelheden geld of valuta in de maatschappij terecht komen, maar wanneer jij je realiseert dat er feitelijk 92,96 % van al het geld dat in omloop is bij de overheid gewoon gemaakt wordt door banken is dat wel even een ander verhaal. En dan kan jij je gaan beseffen dat de prijzen van alledaagse goederen en diensten slechts fungeren als een soort van spons naar een steeds meer groeiend geldaanbod. Hoe meer munt we hebben, hoe meer de producten zullen stijgen. Zo ontstaat er dus inflatie en de ware definitie van inflatie is een uitbreiding van het valuta-aanbod, stijgende prijzen en waar de staatskas en de Federatie Reserve verheerlijkte schuldbekentenissen uitwisselen en een heleboel nummers die de banken gewoon in hun computers typen. Dat is alles. Dat is onze hele valutadistributie. Het is niets anders dan een aanbod van nummers. Sommigen afgedrukt, de beste getypt, maar er is niets anders. Maar als u dacht dat dit gek was, maak je dan maar klaar om deze schemerzone van de moderne economie in te stappen. We werken voor een deel voor deze overgrote oplichterij. De maatschappij waar dus de staatskas en de “Federale Reserve” verheerlijkte schuldbekentenissen uitwisselen.

Ware rijkdom is je eigen tijd die je ergens in investeerd, maar we verhandelen heel veel momenten in ons leven van uur tot uur, van dag tot dag en van jaar tot jaar voor slechts nummertjes die iemand heeft afgedrukt op stukjes papier. En gewoon dus heeft ingetypt in een computer. Nu representeren deze getallen dus ons bloed, zweet, tranen, arbeid, ideeën en talent. We zijn geworden van wat de munt zijn waarde geeft. Maar nu komt de echt wrede grap… we werken dus hard, zodat we wat van ons geld kunnen gaan sparen. Zodat we dus de belastinginner ook kunnen betalen, (in VS heet dat de IRS), zij maken het vervolgens over aan de staatskas, zodat de staatskas de hoofdsom plus rente kan betalen op een obligatie die de “Federale Reserve” dan weer gekocht heeft met een cheque die is afkomstig is van een rekening die gewoon helemaal leeg is. Een groot deel van onze belastingen wordt niet gebruikt voor scholen, wegen en openbare diensten, maar om de rente op obligaties te betalen die de “Federale Reserve” gekocht heeft met een cheque die zomaar geschreven is  op een rekening die helemaal leeg is. Dit is toch onvoorstelbaar? Of niet soms? Maar hier komt dus een van de allergrootste geheimen mee naar buiten: Voor de oprichting van de “ Federale Reserve” was er geen behoefte aan persoonlijke inkomstenbelasting. “De Federale Reserve” werd toen dus opgericht in 1913 en precies in datzelfde jaar werd de Grondwet hervormd om de inkomstenbelasting te gaam heffen. Denk je nou echt dat dit gewoon toeval was? Vraag jezelf dan maar eens af hoeveel inkomstenbelasting je al hebt betaald in je leven. Veel ervan werd dus stilletjes weggeheveld in de handen van degenen die eigenaar zijn van dit duistere systeem. Ja, dit duistere systeem heeft dus eigenaars… en wie ze zullen zijn, zullen we snel genoeg achter kunnen komen. Maar eerst moeten we dus de wirwar van het zogenaamde “schuldplafond” begrijpen. Het is allemaal gebaseerd op een enorme paradox:

Er was rente verschuldigd op die obligatie, en er was rente verschuldigd op elk van die leningen die de banken gemaakt hebben. Dat betekent dat er rente verschuldigd is op elke dollar in omloop. Laat we even een voorbeeld nemen: Als je de eerste euro in omloop leent en dat is misschien even voor te stellen als de enige euro die er op de hele planeet bestaat, maar je belooft om die terug te betalen plus nog een euro aan rente… waar haal je dan de tweede euro om de rente te betalen. Het antwoord is dat je die euro in omloop moet lenen en opnieuw moet beloven om ook die terug te betalen met rente. Dus zijn er vanaf dat moment 2 euro in omloop, maar je bent er dan 4 verschuldigd en zo gaat dat door en door en zo gaat het dus telkens verder en verder. Het resultaat is dat er nooit genoeg. Er is altijd meer schuld in het systeem dan er geld in omloop is om de schuld te betalen. Daarom is dus het hele systeem onmogelijk. Maar het systeem is eindig. Het kan dus niet altijd zo door gaan en er komt op een dag aan een eind. En nu de vraag even: Wat zou er gebeuren als de overheid zou stoppen met lenen om deficit uitgaven te kunnen doen? Die betalingen op die staatsobligaties gaan stoppen? Wat zou er gebeuren als het publiek dus zal gaan stoppen met lenen en daarmee dus steeds dieper in de schulden te geraken? Gaan zij hun huis en autoafbetalingen dan stoppen? Nee, er is een betaling verschuldigd! En iedere maand wordt de hoofdsom vermeerderd met de rente op iedere Euro die in omloop is. En de betalingen stoppen dus niet. Want als we stoppen met lenen dan wordt er geen nieuw valuta aangemaakt. Valuta te vervangen die we gebruikten om die betalingen te verrichten.

 • Of je nou een betaling maakt op een lening
 • Of een belasting betaalt om een betaling te voldoen
 • Of het gedeelte van de betaling dat eraf gaat om de hoofdsom te betalen obligatie, 

Het gedeelte van de betaling dat eraf gaat om de hoofdsom te betalen, vernietigt dat deel van de schuld. Maar de schuld vernietigt ook de valuta. Valuta en schulden zijn als materie en antimaterie. Wanneer ze elkaar ontmoeten vernietigen ze elkaar.

Als we net alleen de hoofdsom op alle leningen en obligaties die bestaan verdwijnt het gehele valuta aanbod gewoon. Dus als we niet elk jaar dieper in de schulden gaan, gebeurd er dit: Het hele ding gaat in een deflatoire instorting onder het gewicht van die betalingen.

Politici en experts praten over evenwicht brengen in de begroting, betalen van de schuld en leven binnen onze mogelijkheden. Ze begrijpen niet dat het onmogelijk is om dat te doen onder het huidige geldsysteem zonder het laten instorten van de gehele economie. Dit is waarom een gesprek over een schuldplafond niet allen belachelijk is… Het is ook een waanvoorstelling. Het systeem is ontworpen om steeds toenemende niveaus van schulden nodig te hebben, alleen maar om verder te gaan. En dat is waarom politici altijd de bal vooruit schoppen en ze verhogen dit zogenaamde “schuldplafond” opnieuw en opnieuw totdat het hele systeem uiteindelijk ingestort onder zijn eigen gewicht.

Met ander woorden, ze willen niet dat het instort tijdens hun dienst. De grondleggers van de VS kenden de gevaren van centraal bankieren en men vocht om zich te kunnen bevrijden van dit specifieke ding. De revolutionaire oorlog begon al een belastingopstand, maar nu moeten we belasting betalen, alleen om een monetair systeem te hebben. (tot zover dus de verslag legging van de 1e helft van de documentaire die hier boven te zien is)

 

Geld

We kennen gedachtes over geld

 1. = een ruilmiddel
 2. = iets dat een leven kan doen bepalen
 3. = waar we  vaak niet zonder kunnen
 4. = een middel die ons meer mogelijkheden zal kunnen geven
 5. = een materie of iets in onze geest waar we ons door kunnen laten verleiden

Het vraagt dus om een nadere uitl

Dat geld echter een werkelijke zeer belangrijke waarde toebedeeld kan krijgen is voor mij zonder twijfel.

Veel oorlogen en misverstanden in de werelden draaien om geld en macht.

Mensen moeten veelal om leren gaan met geld en de manier waarop zij dat doen bepaald voor een deel hun leven.

Vaak spelen mensen met geld en proberen geld te vermeerderen door er iets mee te gaan doen.

We zullen kijken naar de betekenis van geld die overeenkomt met onze ervaringen over geld.

Ervaringen met geld zijn dus niet onbelangrijk te noemen.

Je hebt dus een goede leerschool nodig om de werkelijke waarde van geld te kunnen zien.

Een bijzonder verhaal dat ik ken gaat over 2 broers

2 broers die beiden de  tweede wereld oorlog overleefden en in die oorlog een zeer opmerkelijk iets tegenkwamen, namelijk dat het weer vrede kon worden.

En juist door die vrede dachten ze beiden dat vrijheid het aller belangrijkste was.

Ja, vrijheid en vrede, daar ging het om in het leven!

Maar toen leefde voor de beide broers:

Hoe kunnen we dit zo houden?

We zijn nu wel weer bevrijd van de Duitsers, maar nu willen we beiden ook dat het werkelijk zo zal blijven!

Hoe kunnen we hier het beste voor zorgen?

Het meest opmerkelijk was misschien wel dat ze beiden voor een  totaal verschillende oplossing wilde kiezen.

 

Deze voorbeelden wil ik graag met  jullie delen.

 1. de ene broer wilde nooit meer gevangen zijn en dacht dat "gelukkig zijn" het meest belangrijk was en wilde laten horen dat vrij zijn het meest belangrijke was.
 2. de andere broer wilde natuurlijk ook gelukkig zijn maar dacht dat geld dan toch altijd het meest belangrijk was. Wanneer zij immers in die oorlogstijd genoeg geld hadden gehad, hadden ze toch immers geen honger hoeven te lijden?

Een sprookje van Hans en Grietje wordt hier opeens iets meer werkeijkheid. Doordat de ouders geen geld meer hadden, konden ze hun eigen kinderen niet meer voeden en lieten ze over in het bos met vele gevaren om maar te zien of ze zelf dan nog konden overleven.

Dit gebeurde dus letterlijk in het sprookje, maar overkwam dus eigenlijk ook de 2 broers in de 2e wereldoorlog. Alleen gingen de 2 broers iets meer vanuit eigen noodzaak en ligt er niet een schuld zo zeer bij hun ouders die afvalllig zouden hebben gehandeld.

Ik neem je nu graag even mee naar de betekenis via het woordenboek op internet en ik tref aan:

 1. geld
  het geld zelfst.naamw.Uitspraak:   [xɛlt] munten en bankbiljetten waarmee je kunt betalen kleingeld  (munten)met gepast geld betalen  (precies zoveel geven als je moet betalen)zwart geld  (geld dat niet aan de belastingdienst is opgegeven)zuurverdiend geld...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/geld

 2. geld
  •een ruilmiddel dat garanderen
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/geld

 3. geld
  is alles wat algemeen aanvaard is als ruilmiddel. Geld is ongedifferentieerde koopkracht hetgeen betekent dat geld niet aan bepaalde goederen is gebonden, maar altijd wordt aanvaard. Zie ook de functies van geld
  Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip04.htm

 4. geld
  is alles wat algemeen aanvaard wordt als ruilmiddel. Zie ook begrippen L.4
  Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

 5. geld
  Meer specifieke term: collegegeld, kleedgeld, kostgeld, schoolgeld,
  Gevonden op http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/geld.htm

 6. Geld
  Geld is alles wat binnen een bepaalde gemeenschap aanvaard wordt als ruilmiddel.
  In het verleden hebben allerlei, vaak fascinerende voorwerpen zoals vee, zout, schelpjes, kralen, koperen ringen en zelfs tabletten gedroogde thee als geld gefungeerd.
  Ook nu nog wordt in sommige primitieve maatschappijen goederengeld aanvaard.
  Wij kennen het
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

 7. geld
  Alles in algehele circulatie dat door gemeenschappelijke afspraken als ruilmiddel wordt gebruikt voor de betaling van goederen, diensten en de aflossing van schulden. Geld fungeert als een maatstaf van waarde binnen en tussen gemeenschappen en wordt zonder vraag of bevestiging aanvaard.
  Categorie: Ruilmiddelen > Ruilmiddelen {TOPTERM}.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

 8. geld
  (financiële zaken, groei en conjunctuur) Een ruilmiddel dat in brede kring als betaalmiddel wordt aanvaard (Schöndorff c.s.). Geld is ongedifferentieerde koopkracht hetgeen betekent dat geld niet aan bepaalde goederen is gebonden, maar altijd wordt aanvaard.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10497

 9. Geld
  Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), gemunt metaal, muntstukken; [figuurlijk] rijkdom, middelen, fortuin; goud-, zilver-, koper-, gouden-, zilveren-, koperen munt; pot-, munten die bewaard worden; klein -, pasmunt; licht -, kleine muntstukken; hard -, grof -, de zwaarste of grootste geldstukken; afgezet -, dat buiten omloop is gebrag
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

 10. Geld
  Geld is algemeen gebruikt ruilmiddel, waarvan de waarde min of meer vastligt en waarbij doorgaans sprake is van een op een rekeneenheid gebaseerde representatie van waarde.
  Gevonden op http://www.simonl.org/lexicon.doc

 11. geld
  ruil- en betaalmiddel
  Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

 12. geld
  [zelfstandig naamwoord]• munten of papier om mee te betalen
  vb:ik heb geen geld bij me
  • klein geld [munten]

  • groot geld [bankpapier]

  • voor half geld [voor de halve prijs]

  • geld opnemen [geld bij de bank of het postkantoor halen]

  • hij zwemt in het geld [is erg rijk
  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_G/W865.HTM

 13. Geld
  Betaalmiddelen in handen van het publiek, onder te verdelen in chartaal en giraal geld {Statistische definitie}. Betaalmiddelen ongeacht wie ze in handen heeft (zie Geldmarkt) {Monetaire Economie} .
  Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

 14. geld
  Een ruilmiddel die gegarandeerd wordt door een land, waarmee goederen en diensten kunnen worden aangekocht.
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/geld

 15. Geld
  Een ruilmiddel dat in brede kring als betaalmiddel wordt aanvaard. Engels Money
  Gevonden op http://www.economische-begrippen.nl/index.php?sectie=begrippen&naam=Geld

 16. geld
  betaalmiddel duimkruid, molm, noppen, pecunia, pingping, slappe was, bloed, duiten, moppen, poen, schijven
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/geld

 17. Geld
  [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Geld``] Het geld, dat alles wat waarde heeft vertegenwoordigt, is even noodig voor de toebereidselen tot den oorlog, waartoe vooral het onderhoud eener krijgsmagt behoort, als voor de oorlogvoering zelf. Voor het eerstgenoemde doel, wordt het opgebragt door de gewone belastingen, die volgens de wetten v
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0008.htm

 18. Geld
  Munten en geldbiljetten zijn slechts metalen schijfjes of velletjes papier en toch zal de winkelier ze aannemen in ruil voor waardevolle artikelen. Geld is een algemeen aanvaard betaalmiddel dat je kunt ruilen tegen goederen. Als betaalmiddel kan eigenlijk van alles gebruikt worden, zolang het maar ...
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

 19. Geld
  Geld is enig object dat in een bepaald land of binnen een gegeven sociaal-economische context algemeen wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terugbetaling van schulden. Als belangrijkste functies van geld onderscheidt men: ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel en incidenteel ook als eenheid voor uitgestelde betalingen. Als ec
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geld

 20. GELD
  1) Aardse slijk 2) Bankbiljet 3) Betalingsmiddel 4) Betaalmiddel 5) Cash 6) Centen 7) Contante middelen 8) Doekoe 9) Duimkruid 10) Duiten 11) De munitie van een financier (crypt.) 12) Dat wordt over de balk of in het water gegooid (crypt.) 13) Flappen 14) Handolie 15) Het aardse slijk (crypt.) 16) Hiermee kan je betalen 17) Het water van een kapita
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GELD/1

 21. Geld
  Elk vermogensbestanddeel dat algemeen wordt aanvaard als betaalmiddel voor goederen en diensten. Het zijn betaalmiddelen in handen van het publiek, onder te verdelen in chartaal en giraal geld.
  Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/geld

 22. geld
  Goed geld naar kwaad geld. Kosten maken voor een bij voorbaat onbereikbaar doel. Onder kwaad geld verstaat men slechte munt, geld van geringe waarde. In deze uitdrukking wordt waarschijnlijk bedoeld dat er schulden aan een zaak kleven.
  Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=298

Dit dus als kleine definitie

Bij het sprookje van Hans en Grietje is er dus  sprake van een boze heks en een huisje van verleidelijke lekkere dingen. De heks wordt hier dus gemaakt als de mens die alles verkeerd doet. Als kind vind je zo'n heks  verschrikkelijk en kan je er maar niet over uit dat er echt heksen bestaan en dat er zelfs ouders zullen bestaan die van je af willen omdat ze geen geld meer hebben. Pas wanneer je je dit gegeven realiseerd dan wordt het sprookje iets meer realiteit. Sprookjes zijn gesproken woorden om vooral kinderen een voorbeeld te geven. Sprookjes zijn dan ook al een hele oude traditie die natuurlijk een hele wijze boodschap kunnen verwoorden. Het is echter in deze tijd wel handig om je te realiseren dat sprookje deze hele belangrijke waarde zullen hebben. Je moet je talenten dus spaarzaam vertalen.

Aansluitend hierop bestaan er natuurlijk ook vele andere verhalen

Een van de mooiste verhalen vond ik een paar jaar geleden in de Bijbel en man wilde er spreken van een God van de Liefde en een God van het geld die ook de MAMMON kon worden genoemd . ( Matteus 6:15-34)

Dit moet je natuurlijk niet al te letterlijk nemen, omdat je dan misschien wel al je aandacht voor het verdienen van het geld kunt gaan verliezen en dat lijkt me nou ook weer niet zo handig.

Gelukkig trof ik in een belangrijk voorbeeldboek ook nog heel veel verhalen aan die ook over geld gingen.

Dit waren bijvoorbeeld:

 1. De gelijkenis van de Talenten (talenten waren vroeger kostbare muntsukken) ( Matteus 25:14-30)
 2. De verloren zoon (Lucas 15:11-32)
 3. De farizeeer en de tollenaar (Lucas 18: 9-14)
 4. De rijke jongeling (Matteus 19:6-26 ( Marcus 10:17-27)
 5. De rijke man en de arme Lazarus ( Lucas 126: 19-31)