Bandosofie
Bandosofie.jouwweb.nl

Een woord

Een woord zal altijd een werking kunnen krijgen.

Het zal werken door re vertellen van wat het dacht.

Een gedachte van een gevoel.

Misschien een weg tot communicatie of verbinding.

iets waar mensen zich in ieder geval mee uitdrukken.

 

En is een woord waar of onwaar?

Het kan, maar het kan ook heel goed van niet.

Het verteld namelijk een verhaal.

Een verhaal van wat is of van wat juist niet zo is

Een woord verteld namelijk een kleur

van wat mooi of lelijk voor je is

Een woord verteld namelijk een beweging

die je blij of droevig maakt

Een woord verteld namelijk een klank

die je tevreden of juist ontevreden stelt

Een woord verteld namelijk een betekenis

van waar je het mee eens of juist volledig oneens zal kunnen zijn

 

conclussie:

Woorden kunnen worden als een band

en die band begint met de klank do

Kortom BANDO

En BANDOSOFIE is deze gedachte

 

Translation:

a word
A word will always work.
It will re telling of what it thought work.
A thought a feeling.
Perhaps a way of communication or connection.
something where people express it in any case.
And a word true or false?
It can be, but it can also be very well not.
Namely to tell a story.
A story from which, or from which just is not so
One word told namely a color
of what is beautiful or ugly for you
One word told namely a movement
that makes you happy or sad
One word told namely a sound
you satisfied or dissatisfied states
One word told namely a sense
of which you agree or completely disagree will be

conclusion:
Words can be as a tire
and the band starts with the sound do
In short BANDO
And BANDOSOFIE this idea

Een huis

We kennen misschien een spel en dat heet MONOPOLIE

In dat spel zijn alle huizen groen en alle hotels rood

we spelen het in ons leven

en vertellen er ons verhaal

in een huis zijn vaak verschillende kamers

vaak grote en kleine

kamers waar we ons verschillend kunnen voelen

maar ook een kamer die we geest noemen

want in de geest bedenken wij van wat het is

in de geest bedenken wij van hoe het voelt (voelen wij ons er gelukkig of willen we gelijk weer weg?)

in de geest bedenken wij van hoe het ruikt (is het een geur van liefde of van haat?)

in de geest bedenken wij van hoe het proeft (zijn wij tevreden of kotsen ze het gelijk weer uit?)

 

EEN HUIS IS ZONDER MEER VAN GROOT BELANG, WANT HET TOONT ONS WAAR WE ONS BEVINDEN

 

a house

We might have a game and that is called MONOPOLY.
In that game, you will find all houses are green and all hotels are red.
we play in our lives.
and tell our story.
in a home are often different rooms.
often large and small.
rooms where we can feel different.
but also a room that we call spirit.
because everything is in the spirit of what we think it is
in our mind we think of how it feels (we feel we want to be happy or right away?)
in our mind we think of how it smells (it's a smell of love or hate?)
in the spirit of how we think it tastes (we are happy or they puke right again?)

A HOUSE IS WITHOUT ANY QUESTIONS SOMETHING OF GREAT VALUE AND SHOWS WHERE WE ARE