Bandosofie.jouwweb.nl
Home » De Ziel » Het afwijzende rebellie gedrag

Het afwijzende rebellie gedrag

Slechts bepaalde"kunstenaars"  zullen in staat kunnen zijn om een werkelijke betekenis van het afwijzende rebellie gedrag in kaart te brengen, maar het zullen dus ook absolute natuurlijktalenten moeten zijn die hier dan ook daadwerkelijk toe in staat zullen zijn 

Een zeer belangrijk voorbeeld van iemand die dus niet wilde volgen was de Belgische zanger Jaques Brell

En voor Nederlanders zien we eveneens een vertaling van een groots Brell-bewonderaar en een van de meest beroemde hedendaagse Nederlandse acteurs Jeroen Willems:

Slechts een kwestie van zien, voelen, horen, proeven en ruiken

Omdat we zien, voelen, horen, proeven en ruiken ervaren we van alles om ons heen doen we, kiezen we en ervaren we van wat we zullen doen.

En uiteindelijk geloven we allemaal in iets. Hechten we ergens waarde aan toe. Geven we onszelf een gevoel met een combinatie. Schenken we energie en aandacht aan iets. Richten we ons uiteindelijk allemaal met een vrije wil. Dit is niet zonder gevolg natuurlijk en dat maakt ons vaak onzeker. Want wat kunnen we het beste kiezen met een vrije wil?

Op aarde ervaren we van alles

We zien elkaar, we zien onszelf, we zien anderen, we zien de woorden, we zien de verhalen.

We voelen elkaar, we voelen de aandacht, we voelen de aanraking, we voelen de afkeer, we voelen het genot, we voelen de pijn, we voelen de aantrekkingskracht, we voelen de woorden, we voelen de verhalen.

We horen de klank, we horen de ademhaling, we horen het stotteren, we horen de melodie, we horen de twijfel, we horen de verrukking, we horen de angst, we horen het verdriet, we horen de overtuiging, we horen de eenzaamheid, we horen het genot, we horen de woorden, we horen de verhalen.

We proeven de smaak, we proeven de heerlijkheid, we proeven het eten, we proeven de klank, we proeven het genot, we proeven de sensatie, we proeven de vrijheid, we proeven de gebondenheid, we proeven de lippen, we proeven de ellende, we proeven de rijkdom, we proeven de rijpheid, we proeven de verrotting, we proeven de afschuw, we proeven het bederf, we proeven de aandacht, we proeven de claim, we proeven de jalousie, we proeven de verrukking, we proeven de erotiek, we proeven de woorden, we proeven de verhalen.

We ruiken de geur, we ruiken het onraad, we ruiken de seks, we ruiken het zweet, we ruiken de heerlijkheid, we ruiken de verschroeiing, we ruiken het parfum, we ruiken de chloor, we ruiken de frisheid, we ruiken de natuur, we ruiken de zee, we ruiken de opgewondenheid, we ruiken de bloem, we ruiken de vis, we ruiken de frisse lucht, we ruiken de woorden, we ruiken de verhalen.

Hoe kan je een woord of verhaal nou zien, voelen, horen, proeven of ruiken zul je jezelf misschien af willen vragen? Maar als je jezelf kunt bedenken dat het woord werkelijke liefde kan betekenen lukt dat beter. HET WOORD IN LIEFDE = HET WOORD IN GOD

In het begin was het woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. (Johannes 1: 1-3)

Just a matter of seeing, feeling, hearing, taste and smell

As we see, feel, hear, taste and smell of everything we experience around us we do, we choose and we experience what we'll do.

And finally we all believe in something. We attach value to it somewhere. Give ourselves a sense a combination. We devote energy and attention on something. We focus all end with a free will. This is not without due course and that often makes us insecure. For what we can best choose with free will?

On Earth we experience everything

We see each other, we see ourselves, we see others, we see the words, we see the stories.

We feel each other, we feel the attention, we feel the touch, we feel the disgust, the pleasure we feel, we feel pain, we feel the attraction, we feel the words, we feel the stories.

We hear the sound, we hear the breath, we hear the stutter, we hear the melody, we hear the doubt, we hear the delight, we hear the fear, we hear the sadness, we hear the conviction, we hear the loneliness, we hear the pleasure, we hear the words, we hear the stories.

We taste the flavor, we taste the glory, we taste the food, we taste the sound, we taste the pleasure, we taste the thrill, we taste the freedom, we taste the bondage, we taste the lips, we taste the misery, we taste the wealth, we taste the ripeness, we taste the rot, we taste the horror, we taste the decay, we taste the attention, we taste the claim, we taste the jealousy, we taste the delight, we taste the erotic, we taste the words, we taste the stories.

We smell the smell, we smell the danger, we smell the sex, we smell sweat, we smell the glory, we smell the scorching, we smell the fragrance we smell the chlorine, we smell the freshness, we smell the nature, we smell the sea, we smell the excitement, we smell the flower, we smell the fish we smell the fresh air, we smell the words, we smell the stories.

How can you have a word or story now see, feel, hear, taste or smell you might ask yourself to ask? But if you can imagine that the word true love can mean we'll get better.

THE WORD IN LOVE = THE WORD OF GOD

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The word was with God in the beginning. The Word is everything, and without the Word nothing was made all that exists. (John 1: 1-3)