Bandosofie.jouwweb.nl
Home » De Ziel » omgaan met pijn

 

 

Een vrouw had eens een goede vriend en ze deelden vele jaren heel erg veel met elkaar. Ze konden bijna niet meer zonder elkaar en wilden elkaar doen laten geloven dat ze elkaar steunden door dik en door dun. Toch bleek er iets hun beeld te hebben versluiterd en er kwam uiteindelijk een heel ander verhaal naar boven drijven. De vrouw had zich vergist in de man en natuurlijk ook in haar zelf. Ze voelde een pijn die haar zeker had verwond.

Allereerst dus iets over pijn

 

Pijn

Pijn is de meest alarmerende vorm die de mens kent

Zonder pijn komen we ook niet tot de kern van een situatie die misgelopen kan zijn

Daarom is pijn een belangrijk signaal dat we nooit geheel kunnen doen vergeten

Ik dacht veel na over een manier om mensen te helpen die helemaal vast zijn gelopen

mensen die hun leven eigenlijk inrichten door pijnen die ze soms ongemerkt nog voelen

 

maar wat is pijn in de meest letterlijke betekenis?

ik vind in de encyclopedie van het internet de volgende uitleg van pijn :

 

 1.  
  pijn
   1) naar gevoel dat je bijvoorbeeld hebt als je een wond hebt Voorbeelden:   `hoofdpijn`, `pijn aan je schouder hebben`vergaan van de pijn  (erge pijn hebben) 2)...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/pijn


 2. pijn
  Meer algemene term: verschijnselen
  Meer specifieke term: aangezichtspijn, buikpijn,
  Gevonden op
  http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/pijn.htm


 3. Pijn
  (dolor) Onaangenaam tot ondraaglijk gevoel dat dof, zeurend of stekend kan zijn en plaatselijk (= lokale pijn) of overal (= gegeneraliseerde pijn) in het lichaam kan voorkomen. Pijn is een signaal dat er iets mis is met het lichaam en/of de psyche. De centrale verwerking van pijnsignalen vindt plaats in de thalamus in de tussenhersenen. Gevonden op http://www.encyco.nl/nol.php


 4. pijn
  onaangename ervaring die zowel zintuiglijke als emotionele aspecten heeft. synoniem: dolor
  Gevonden op http://zoeken.dokterdokter.nl/woord/pijn


 5. Pijn
  Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), smartelijke gewaarwording; smart, wee, zielelijden; moeite.
  ~APPEL, m. (-s, -en), vrucht van den pijnboom. -KERN, v. (-en), pit.
  ~APPELKLIER, v. (-en), (in de geneeskunde.).
  ~BANK, v. (-en), folterbank; [figuurlijk] hevige marteling.
  ~BOOM, m. (-en), denneboom.
  ~HARS, v. [geen meerv
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm


 6. pijn
  [zelfstandig naamwoord]• vervelend gevoel ergens in je lichaam
  vb:als je ziek bent, heb je vaak ergens pijn
  • pijn in je portemonnee [geldgebrek]
  verdriet
  vb:je hebt me veel pijn gedaan met die woorden
  • met pijn en moeite [met erg veel inspanning]
  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_P/W1979.HTM


 7. Pijn
  Pijn is een waarschuwingssignaal van het lichaam bij een te sterke prikkeling. Pijn kan door verschillende soorten prikkels worden opgewekt, zoals hitte of kou, verwonding of beschadiging van weefsels of een ontstekingsreactie. Wanneer een pijnzenuw wordt geprikkeld gaat een signaal via deze zenuw naar het ruggenmerg en vervolgens naar de hersenen.
  Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/p


 8. pijn
  • [f] / [m] [medisch] lichamelijk leed, veroorzaakt door ziekte of verwonding. • [f] / [m] [medisch] geestelijk leed. • [m] [plantkunde] pijnboom, een naaldboom uit het geslacht "Pinus".
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/pijn


 9. pijn
  smart, verdriet, wee steek zeer pijnboom
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/pijn


 10. PIJN
  1) Buikpijn 2) Benauwdheid 3) Bloemen en planten 4) Boom 5) Ceder 6) Droefenis 7) Droefheid 8) Geslacht van naaldbomen 9) Gevoel 10) Jicht 11) Kegeldragende boom 12) Kruis 13) Kwel 14) Kwelling 15) Katterig zijn 16) Kramp 17) Last 18) Lichaamssmart 19) Lichamelijk lijden 20) Leedwezen 21) Leed 22) Mastboom 23) Naaldboom 24) Ongeluk 25) Onlust 26) O
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PIJN/1


 11. Pijn
  Pijn is een onplezierige sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging; ergens in het lichaam is een verwonding of dreigt er een te ontstaan. Soms ontstaat pijn echter ook zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak. ==Welke wezens voelen pijn?== H
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijn


 12. Pijn
  [boek] - Pijn is een roman uit 2008 door Beau van Erven Dorens, uitgegeven door Carrera. Het is het literaire debuut van deze schrijver. == Verhaal == In het verhaal probeert reclameman Werner van der Linden zijn tanende carrière te redden door een campagne te pitchen voor een kaasproduct. Hiermee probeert hij zich te ontd
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijn_(boek)


 13. Pijn
  Pijn is een waarschuwingssignaal van het lichaam bij een te sterke prikkeling. Pijn kan door verschillende soorten prikkels worden opgewekt, zoals hitte of kou, verwonding of beschadiging van weefsels of een ontstekingsreactie. Wanneer een pijnzenuw wordt geprikkeld gaat een signaal via deze zenuw naar het ruggenmerg en vervolgens naar de hersenen.
  Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/p


 14. Pijn
  Pijn is een waarschuwingssignaal van het lichaam. Er kan bij pijn een onderscheid worden gemaakt tussen waarneming en beleving. Bij onbegrepen klachten dient de oorzaak achterhaald te worden en dient....

En volledigheidshalve nog een grote reeks van verklaringen van het woord pijn:

Wat betekent pijn?


Hieronder vind je betekenissen van het woord pijn.
Je kunt ook zelf een definitie van pijn toevoegen.


1.

pijn


Het kortste leven kent nog eeuwen pijn.
Door China op 2011-10-22


2.

pijn


Pijn: de gist die het geluk doet rijzen.
Door Jan Deloof op 2011-10-22


3.

pijn


Als je 's ochtends wakker wordt en je hebt nergens pijn, valt te vrezen dat je 's nachts bent overleden.
Door Tsjechië op 2011-10-22


4.

pijn


Pijn doet een mens nadenken, gedachten maken een mens wijs, wijsheid maakt het leven draaglijk.
Door John Patrick op 2011-10-22


5.

pijn


Mensen die pijn hebben, hebben onszelf nodig, niet onze woorden.
Door Karel Staes op 2011-10-22


6.

pijn


Als achterom kijken je pijn doet en vooruit kijken je bang maakt, kijk dan naast je ... ik ben er.
Door Auteur onbekend op 2011-10-22


7.

pijn


Een echte vriend ziet de pijn in je ogen terwijl al de rest die glimlach op je gezicht gelooft.
Door Auteur onbekend op 2011-10-22


8.

pijn


Onze gevoeligheid voor pijn is bijna oneindig, die voor genot is zeer beperkt.
Door Arthur Schopenhauer op 2011-10-22


9.

pijn


Een zieke zei: Waartoe dienen al die pijnen? Ik ben geen dichter die er gebruik kan van maken of er trots kan op zijn.
Door E M Cioran op 2011-10-22


10.

pijn


Onaangename gevoelsgewaarwording.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl


11.

pijn


zelfstandig naamwoord - vervelend gevoel ergens in je lichaam
Voorbeeld: als je ziek bent, heb je vaak ergens pijn. pijn in je portemonnee
[geldgebrek]
wie mooi wil gaan moet pijn lijden
[..]
Bron: www.muiswerk.nl


12.

Pijn

Onaangename ervaring die zowel zintuiglijke als emotionele aspecten heeft
Bron: www.dokterdokter.nl


13.

pijn

 • ( medisch ) lichamelijk leed, veroorzaakt door ziekte of verwonding De pijn bevindt zich in de streek rond de kuit.
 • ( medisch ) geestelijk leed De pijn om haar overleden echtgeno [..]
  Bron: nl.wiktionary.org


14.

Pijn


Kommer, Leed, Lijden, Smart, Verdriet, Wee; Steek, Zeer; Pijnboom
Bron: complete-encyclopedie.nl


15.

Pijn


Pijn is een onplezierige sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging; ergens in het lichaam i [..]
Bron: nl.wikipedia.org


16.

Pijn


'Pijn' is een roman uit 2008 door Beau van Erven Dorens, uitgegeven door Carrera. Het is het literaire debuut van deze schrijver. Verhaal In het verhaal probeert reclameman Werner van der Linden [..]

17.

Pijn

"Pijn" is de meest alarmerende vorm die de mensheid kent.
Door  Hans de Groot op 2013-01-10


Uiteraard is het van belang dat men leert om te gaan met pijn.

Maar omgaan met pijn is niet het gaan houden van pijn.

 

Op 9 januari 2013 schrijf ik:


Zodra men toe zal willen staan dat men een pijn-lot zal moeten ondergaan is men Oost-Indisch doof.

Pijn geeft een onplezierig signaal af.

Zodra men dit omdraaid en pijn als genot zal willen gaan zien is men ziekelijk bezig en zal men er verwarring mee in de hand gaan werken.

Laat de dood van Jezus voor ons dan maar een goed voorbeeld zijn geweest, een voorbeeld dat met vrijwel geen andere pijn te vergelijken is. Kijken dus naar iemand die echt vrede wil komen brengen. Maar de mensen willen hem maar niet begrijpen. Mensen gaan alsmaar door met hun handeltjes en daar heeft Jezus dus zichtbaar moeite mee. Zijn tegenstanders zoeken stokken om hem te gaan slaan. Eigenlijk dus stokken die zij het beste tot zichzelf hadden kunnen richten. Maar ook daar ben ik zelf geen voorstander van omdat dit letterlijk te ver doorgevoerd is.

Verdoven met andermans pijn

Het is mogelijk om eigen pijn tijdelijke te verzachten met andermans pijn. Men heeft het dan dus vaak over smaad en dit is eveneens gestoord gedrag. Hierbij kan je dus ook denken aan (sado-)masochisme. (ik ben hier geen voorstander van!)

 

Masochisme is het beleven van (seksueel) genot aan onderwerping of kleinering, waarbij het de "masochist(e)" erom gaat door de partner te worden verleid/gemanipuleerd en door hem/haar gedomineerd, gekweld of vernederd te worden. Een middel hiertoe is het toebrengen van pijn. (Wanneer iemand geen behoefte heeft gedomineerd te worden, maar wel opgewonden raakt door pijn, noemt men dit algolagnie.)

Als er door deze parafilie grote problemen ontstaan tussen de masochist en de omgeving, kan er sprake zijn van een psychische aandoening.

Sado-Masochisme (een combinatie van sadisme: plezier in het aandoen van pijn, en masochisme: plezier in het ondergaan en onderdrukken van pijn) is een vorm van seksuele beleving waarin één of meerdere van de partner(s) de ander pijn laat ondergaan.

 

(Sado)masochisme is een vorm waarin pijn voor sommige mensen zelfs een seksuele prikkeling kan geven. Men geeft zich daarbij dan bewust over aan onderdanigheid, kastijding of welke pijn dan ook

Zij vergeten echter dat wanneer ze het als genot zullen willen gaan ervaren, ze voorbij zullen gaan aan de werkelijke pijn die hun ergens toe zou hebben kunnen gebracht.

Het is een vorm van omgaan met pijn waar ik geen voorstander van zal kunnen zijn.

Te veel heb ik misschien wel mensen moeten begeleiden met Automutilatie, mensen die zichzelf namelijk iets aan wilden gaan doen door  bijvoorbeeld hun nagels er uit te gaan trekken, ogen uit kassen te rukken of hoofden kapot willen slaan.

 

OORDELEN EN VEROORDELEN

 

Er zijn mensen die oordelen en mensen die veroordeeld worden. Dit is een spel van ongenoegen en macht die de ene mens wenst te uiten naar de ander mens. Wanneer iemand het mee heeft gemaakt dat je ergens onterecht ergens voor kon worden veroordeeld, dan weet men dat dit pijn kan veroorzaken. Een pijn van onrechtvaardigheid.

Het meest gevaarlijke van menselijk oordelen of veroordelen is echter dat men er zelfs in kan gaan geloven en er dan van overtuigd van kan raken. Vooral wanneer de een de ander wil veroordelen als  “slecht” of "mislukt" mens dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Dan kan men last krijgen van een foutieve beeldvorming waardoor de ander er grote hinder van kan ondervinden. Wie is er dan het slachtoffer zal men zich dan soms af kunnen gaan vragen?

Is het degene die veroordeeld heeft of degene die veroordeeld is?

Het lijkt me duidelijk.

 

Er was eens iemand die zeer grote vooroordelen uit wilde spreken en daar vreemd genoeg nooit echt op aangesproken kon worden. Zijn oordeel was verschrikking voor de veroordeelde. En aangezien de veroordeelde feitelijk geen mond mocht krijgen, wilde de persoon met zijn grote vooroordelen er zelfs in gaan geloven. En zelfs gaan denken dat zijn vooroordeel de waarheid was. Hiermee had de persoon met zijn grote vooroordelen zichzelf als overwinnaar en zelfs een beetje als held willen gaan beschouwen. Hier werd dus feitelijk een leugen een absolute overtuiging waar de persoon niet meer van af wilde wijken. Zoiets is erg kwalijk. Maar hoe kunnen we hier eigenlijk het beste mee om gaan?

Negeren en er geen woorden meer aan vuil maken luidde het advies van een manager. Die mensen met vooroordelen dan maar gewoon in hun eigen sop gaar te laten koken en ze rustig laten creperen tot ze geheel en al verdwenen zullen zijn. Maar het zou dus ook net zo goed iemand geweest kunnen zijn die "een moord met voorbedachte rade" zou hebben gepleegd. Iemand die dan dus werkelijk een ander wilde gaan belagen om een uiters persoonlijke reden van ongenoegen en waarbij de dader dan volledig  z'n  handen in onschuld denkt te kunnen gaan wassen. Goed een moord is het natuurlijk niet geweest, maar het kan dus wel heel goed om zuiver persoonlijke redenen geweest zijn. Redenen die dus eigenlijk hele andere gronden kunnen hebben gehad. Bijvoorbeeld een irritatie omdat de persoon voor hem pijnelijke persoonlijke kritiek had moeten verwerken over een van zijn grote zwaktes. Er waren dus zeker aanleidingen te bedenken die hier op konden duiden.

Onverminderd wou de man met de grote vooroordelen graag gaan geloven dat ie volledig in zijn recht stond met dus een mogelijke hele grote misvatting die hij kon begaan. De persoon  was zelfs maar gaan denken een onschendbaarheid van zijn eigen persoon. Ik zal dit echter zelf nooit ofte nimmer over mezelf durven te beweren. Want natuurlijk maakt ieder mens fouten, keer op keer. En zelfs koeien van fouten. Maar ik zal mijn menselijk hart niet willen verloocheen. En daarom zou ik iedereen te woord willen staan, omdat ik een ieder een gelijke kans zou willen geven. Dus niet zeer ongenuanceerd verkeerd willen gaan oordelen. Wanneer men  vanuit onterechte gronden werkelijk heeft willen gaan veroordelen, dan zal ik zeker mijn eigen stem willen laten horen.

De enige ware rechter is de almachtige God. In Hem kan en moet je zelfs al je fouten en misstappen doen getuigen. Hij zal uiteindelijk oordelen en zo nodig veroordelen in overeenstemming met Zijn wil. En als Zijn wil mij in het gevang zal sluiten, zal ik Hem willen gehoorzamen. En wanneer Zijn wil mij voor anderen wil laten boeten, zal ik ieder lot willen ondergaan. Echt geen enkele andere rechter zal een oordeel van rechtvaardigheid uit kunnen spreken dat zo rechtvaardig zal zijn. Niet een menselijke rechter maar  God als rechter zal dat doen. En misschien zal dit mijn grootste beproeving tot het ware Christendom zijn en mag ik boete doen in zijn naam, opdat de heilige geest het bekrachtigd zal hebben.

Niet mijn woorden zullen er toe doen, maar Zijn woorden. Zijn woorden zullen de woorden van werkelijke liefde zijn. Zijn woorden zullen recht doen spreken.

Dus niet het recht van de duivel die de mens in alle macht en met heel zijn kracht ten val wil doen laten brengen. Wanneer iemand denkt te kunnen oordelen vanuit Zijn naam, vanuit het heiligste der heiligen, zal een naam eveneens geheiligd worden. Maar daarintegen, wil iemand oordelen vanuit Zijn tegenstanders, dan zullen zij zeer grote hinder kunnen ondervinden.

Verder dus nog even:  Moet men recht laten uitspreken door een zondig persoon die zelf niet geheel naar de waarheid kan hebben gesproken? En dan misschien het persoonlijk individuele recht had willen verkiezen om er dan zelf iets meer voordeliger er mee voor de dag te kunnen komen?

Of kan men beter te maken krijgen met een rechter, een mens of begeleider, die zijn werk met medemensen met hart en ziel zal willen uitvoeren?

En zie dan een sterveling van vlees en bloed die met gegronde beweegreden met de veroordelende ex-collega in gesprek wil treden en hiermee een stap richting vrede zal willen doen. Zal deze daad niet ten alle tijden volkomen terecht zijn? Vooral naar iemand toe die een fout vermoeden van ontucht had willen doen suggeren? Een persoon die zelfs na zo veel jaren hier nog steeds in vast wil blijven houden en dit dan onder collega's wil gaan verspreiden, heeft zeker last een vreemde ontregeling in zijn geest.

Hij zal zeker met creatieve geest, zelf een verbeelding  van iets hebben gemaakt dat niet op realiteit berusten kan. Iedere bevestiging van zijn foutieve gedachte zal uiteindelijk kwalijk zijn voor de persoon die hij zo vernietigend wilde veroordelen.

Ik wil hiermee even ook gaan illustreren door te  wijzen op de geschiedenis en het ontstaan van het muziekstuk “La calunnia” in de tekst van Pierre Augustin Caron de Beaumarchais en vervolgens Librettist: Cesare Sterbini  uit de opera: ” Il barbiere di Siviglia” van Gioacchino Rossini.

Mensen die weet zullen hebben van de kracht der roddel, zullen dit zeker herkennen als een grote ontploffing die als een allesverwoestende storm om zich heen zal kunnen slaan .

Zij zullen een mogelijk slachtoffer als een “Zondebok” beladen met vele zonden de woestijn in willen laten vertrekken. Dit als en beproeft gebruik van een oude Joodse traditie, met dien verschillen dat men zich hier zich geenszins heeft willen doen bekommeren over de God van liefde en rechtvaardigheid.

JUDGE AND CONDEMN

There are people who judge and those convicted. This is a game of displeasure and power that one person wishes to express to the other man. If someone has it made you somewhere for something could be wrongly convicted, then we know that this can cause pain. A pain of injustice.

The most dangerous of human judge or condemn, however, that there may even come to believe and are convinced of it can get. Especially when one wants to condemn the other as "bad" or "failed" man this can have serious consequences.

Then one can suffer from an erroneous perception which the other great annoyance of may encounter. Who is then the victim will then be able to go off sometimes questions?

Is the convicted person or the person who has been convicted?

It seems clear to me.

 There once was a man who wanted to speak out very large biases and that strangely never really addressed could be. His judgment was convicted for terror. And since the convicted actually no mouth could get the wanted person with his great prejudices even in start believing. And even think that his prejudice was the truth. This was the person with his great prejudices himself as conqueror and even a bit of a hero want to consider. There was thus actually a lie an absolute conviction that the person no longer wanted to get rid neighborhoods. Something is very amiss. But how can we actually the best way to go?

Ignore words and no more time on them, the advice of a manager. Those people with prejudices than just cook in their own juice to boil and let them quietly die until they wholly will be lost. But it could also just as someone who may have been a "premeditated murder" would have committed. Someone who truly so than any other wanted to waylay a personal jets reason of discontent and where the offender fully his hands in innocence think you can go wash. Well murder is of course not been, but it can be so very good for purely personal reasons have been. Reasons actually quite different grounds may have had. For example, an irritation because the person hurt him real personal criticism should handle about one of his major weaknesses. There were certainly reasons to think that here could indicate.

Notwithstanding wanted the man with the big prejudices like to believe he's completely in his right stood thus a potential big misconception that he could commit. The person was even think one inviolability of his person. I will however never, ever dare to say about myself. Because of course makes mistakes every man, every time. And even cows errors. But I would not want my human heart verloocheen. And why would I want to talk to anyone, because I everyone an equal chance would give. So not much to go wrong simplistic judgments. When from unjustly actually want to pay, then I will do my own voice to be heard.

The only true judge is God Almighty. In Him and you even your mistakes and missteps do testify. He will eventually judge and condemn as necessary in accordance with His will. And if His will to me in prison will close, I want to obey Him. And when His will for me, others want to pay, I will want to undergo any fate. Really no other judge shall be a judgment of justice can speak so to be fair. Not a human right but God as judge will do that. And maybe this will be my biggest test to true Christianity, and must do penance in his name, that the Holy Spirit will have ratified it.

My words will not matter, but His words. His words are the words of true love. His words will do justice to speak.

So not the law of the devil that man in all his might and with all his power overthrown want to do your body. If someone thinks he can judge from his name, from the holiest of holies, a name also sanctified. But against it, want someone judging from his opponents, they will very great hindrance may encounter.

Furthermore, so a bit: Must be entitled to express a sinful person who is not entirely the truth may have spoken? And then maybe the personal individual entitled to elect to make yourself a little more economical with it for the day to come?

Or it is better to deal with a judge, a man or supervisor, who work with other people with heart and soul will want to perform?

And see a mortal of flesh and blood with legitimate motive with the sentencing former colleague in conversation will occur and a step towards peace will want to do. Will not act at all times entirely justified? Especially to someone who had a fault suspicion of fornication would suggest doing? A person who even after so many years here still solid and will keep this under colleagues want to distribute, has certainly suffer a strange disturbance in his mind.

He will certainly creative spirit, itself a representation of something that not based on reality can. Any confirmation of this erroneous thought will eventually blame for the person he wanted so damning condemnation.

My point here also go illustrated by highlighting the history and origin of the song "La calunnia" in the text of Pierre Augustin Caron de Beaumarchais and then Librettist: Cesare Sterbini from the opera "Barber of Seville" by Gioacchino Rossini.

People who know will have the power of gossip, will surely recognize this as a big blast like a devastating storm around them will be able to save.

They are a possible victim as a "Scapegoat" laden with many sins into the wilderness to leave. This as a prove and use of an ancient Jewish tradition, with the difference that here is no way to do worry about the God of love and justice.


 

(Een oudere tekst die ik schreef op: 24 juni 2004 en die ik op 17 februari 2013 weer tegen kwam)

Moet ik vechten?

Moet ik vechten tegen mensen van wie ik daadwerkelijk houd?

Moet ik terug strijden omdat iemand hele vervelende dingen over mij beweerd?

Is dit spel dat hier gespeeld wordt niet gewoon terug te plaatsen naar een vorm van theater?

Zijn mensen die denken dat toneelspelen gelijk is aan het heel goed liegen van de waarheid wel te vertrouwen in een spel met rechters en advocaten?

Waarom je gezicht verbergen voor iemand die je toch wel door heeft?

Wat ik hoorde is helaas niet gelogen en is slechts wat mij ter ore kwam.

Wat ik vertelde is daadwerkelijk berust op verhalen.

Iedereen stel ik in de gelegenheid om mij tot andere gedachte te laten komen.

Graag zelfs, want wat kan er tegen werkelijke kennis zijn?

Kennis die je niet behoeftig ben kun je misschien het beste laten varen, maar waak er voor dat het steken van je kop in het zand of je te vereenzelvigen met een struisvogel.

Kennis is ook te weten dat wanneer iemand je werkelijk lief heeft dit nooit zou kunnen leiden tot ondragelijke pijnen al spreekt de wet van Gods-leer dit enigszins tegen.

Als slaven moesten wij lijden en dat moest de mensheid nooit vergeten.

Als kinderen die altijd moeten lijden door de nukken en grillen van de ouder die het nu eenmaal voor het zeggen heeft en denkt te kunnen bepalen van wat goed en wat slecht is.

Vertrouwen is een waardevol iets.

Te vertrouwen in iets dat echt waardevol is en niet uiterlijke schijn.

Niet vertrouwen in hebzucht of rijkdom.

Realistisch zijn in wat dat bereikbaar is, al is je ambitie nog zo groot.

Jaloezie en afgunst blijven voortbestaan bij mensen die zich ongelukkig voelen en de ander niet willen of kunnen begrijpen.

Hij of zij die niet kan begrijpen zou na het verstrijken van enige tijd in alle rust en vrede tot een breder inzicht kunnen komen waarop hij of zij zich gelukkiger zou kunnen doen voelen.

De pijn te ondergaan die een ander je soms ongemerkt aandoet is belangrijk te onderscheiden. Wijs niet degene aan die de gemakkelijkste prooi lijkt te zijn. Het zal je smaken als noodzakelijk voedsel die je tijdelijk tevreden zou kunnen stellen. Meer tevredenheid zou je echter kunnen krijgen door er moeite voor te doen om iets te bereiken. De pijnen kunnen voelen voor het bereiken van. De ongemakkelijkheden kunnen trotseren met het zweet soms op je voorhoofd en dan te kunnen zeggen van, ja ik heb het gered.

 

(An older article I wrote on: June 24, 2004 and on February 17, 2013 I again encountered)

Should I fight?

Should I fight people I really love?
Should I fight back because someone said very nasty things about me?
Is this game that is played here is not simply to replace a form of theater?
Are people who think acting is equal to the very well lie the truth can be trusted in a game with judges and lawyers?
Why hide your face for someone that really know you already very well?
What I heard is unfortunately not lie and is just what came to my attention.
What I said is actually based on stories.Should I fight people I really love?
Everyone, I had the opportunity to me to another thought to come.
Please do, because what can be against actual knowledge?
Knowledge that you are not needy you might best abandon, but watch it for the stabbing of your head in the sand or you identify with an ostrich.
Knowledge is knowing that when someone truly loves never could lead to unbearable pain all speak the law of God doctrine this slightly.
As slaves we had to suffer and that mankind had never forgotten.
If children always suffer the whims and caprices of the parent who simply to say and think you can determine what is good and what is bad.
Trust is a valuable thing.
To trust in something that is truly valuable and not appearances.
Not confident greed or wealth.
Realistic in what that is accessible, if your ambition is so big.
Jealousy and envy persist in people who are unhappy and the other does not want or understand.
He or she can not understand who would after the expiry of any time in peace and quiet to a broader understanding may come when he or she might feel happier.

The pain undergone another sometimes imperceptibly visit is important to distinguish. Wise not the one that the easiest prey seems to be. It will taste like food necessary that you temporarily could be content. More satisfaction however, you would be able to get by making the effort to achieve something. The pain may feel to achieve. The inconveniences can sometimes defy the sweat on your forehead and then to say, yes I have saved.

Maak een Gratis Website met JouwWeb