Bandosofie.jouwweb.nl
Home » De Ziel » vaak te veel woorden in gedachte

vaak te veel woorden in gedachte

ik las mijn voorwoord en dacht van Nee.

Het is niet goed en slechts een gedachte. Hieronder deze die ik ooit schreef:

EDUCATIE

EDUCATION

(van Hans de Groot

initiator van stichting Bando)

Goede voorbeelden zijn van het grootste belang en moeten we leren kennen.
Ouders en/of opvoeders in je omgeving zijn zeker van invloed voor je geweest.

Het waren mensen die door jouw persoonlijk waren te onderscheiden in veel of juist weinig kwaliteiten of talenten. Mens, plant en dier waren ons gegeven als voorbeeld van goed of fout.

(by Hans de Groot,

initiator of foundation Bando)

The importance of good examples is of the utmost importance and we need to know.
The meaning of parents/guardians and the environment in which a human grows up.

People who were distinguished personal in qualities or talents. People, plants and animals that give good or bad examples to serve in live of earthly existence.
 
 De verschijning van God of Christus.

GOD AND CHRIST

Verhalen van God of Christus zien we gelijkenissen die veel betekenis geven en die  dan als noodzakelijk eten en drinken  zijn.

 


With the stories of God or Christ, we see many similarities at all mean a lot, and we need to learn to eat and drink his body.

Voorbeelden zijn nimmer als een logische optelsom te construeren.

Wanneer men bijvoorbeeld spreekt over het voorbeeld van Einstein, dan kunnen we concluderen dat hij wereldwijd voor de mensheid een voorbeeld had kunnen zijn, maar dat hij eigenlijk een veel rijker doel wilde nastreven dat eigenlijk totaal mislukte. Interessant is dan te weten wat de nazaden van Einstein konden worden.
Zo leerde ik eens 2 achterkleinnichten van de heer Einstein kennen die beiden op educatief gebied een enorme uitwerking in Nederland of buitenland konden krijgen, Ik leerde hen toevallig via een goede vriend die ik  in mijn studietijd tijdens een volksdanscursus leerde kennen.
Die vriend is inmiddels getrouwd en heeft een gezin dat zeer kunstlievend te noemen is. Zijn vrouw is kunstenares en hun zoon speelt prachtig piano en studeert momenteel nog. Thans zijn deze goede vrienden de adoptieouders geworden van een paar zeer bijzondere poppen die eens miljoenen Nederlandse kinderen tot voorbeeld hebben kunnen zijn.

Met poppenspel groeien kinderen in Nederland op. Poppen in alle soorten en maten en zelfs maskers of smienken is altijd een populair fenomeen in Nederland gebleven, Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan het Carnaval of Sinterklaasfeest, beiden van huis uit feesten die  een religieuse oorsprong kende. Dat de humoristische Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman destijds het Sinterklaasfeest een heel eigen draai heeft kunnen geven is ook  typisch iets Nederlands. Nederlanders willen vaak graag iets opnieuw in beweging gaan zetten en dat hoeft natuurlijk niet per definitie verkeerd te zijn, maar dat waardevolle oudere tradities er mee ter zielen konden gaan is misschien wel iets dat we ons ook kunnen realiseren.

Ook vinden we veel voorbeelden in het Theater van Nederland en ik denk dan even aan het voorbeeld van eveneens de voormalig poppenspeler Jozef van der Berg, waar ik ooit met een sterk opkomende nieuwsgierigheid naar Bijbelverhalen in 2004 contact mee heb willen zoeken en hem thans kan rekenen tot een van de bijzondere vrienden die ik ken.

Hij was zondermeer een der grootste acteurs in de vorige eeuw. Niet voor niets werd hij als voorbeeld gevraagd om een voorstelling voor het bekende Holland festival te gaan maken. Een destijds goed  bevriende kunstenaar leende mij nog eens zijn speciaal bewaarde videobanden uit. Vanuit juist de voorbeeldfunctie van Jozef was hij als eveneens groot Carnavalliefhebber van het theater gaan houden en deed hij op vele plaatsen performance acts. Dit is overigens de beeldend kunstenaaar Gerard Huisinhetveld. Een bijzondere kunstenaar die vaak dingen doet met performance en zich als kunstenaar met dubbele gezichten zich regelmatig wil richten op woordgebruik. Helaas heeft het  woordgebruik  ons helaas ook weer even van elkaar doen verwijderen en is de connectie vanuit zijn kant helaas verbroken.


De meest belangrijke voorbeelden komen dus eigenlijk uit een vorm van vermaak en lijken ons de zin te geven in het leven. Maar zoals Mozart en vele andere grootse voorbeelden ons ook liet zien in de wereld van de muziek, kon het leven absoluut niet voor hem bestaan uit louter vermaak en wilde ook dit voorbeeld zich wel degelijk iets meer in het leven gaan verdiepen. We zien dit dus terug in zijn opera van de Zauberflote, een der meest rijke voorbeelden, maar die ontsproten is uit een zoektocht naar een dieperliggende waarheid waar men maar geen grip op kon krijgen. Uiteraard staat dus in alles van wat wij hier op aarde doen het geloof geheel centraal. Natuurlijk kunnen wij hier simpele verhaaltjes van trachten te maken en het als een product willen gaan verkopen, maar meer duurzaam zou natuurlijk zijn, wanneer we niet uitsluitend in de heb gaan opereren en ons individueel bezinnen op deze werkelijk magische realiteit die veelal niet in simpele woorden is uit te drukken. Willen we dat met alle kracht wel, dan doen we er het beste aan om naar mensen met een handicap te gaan kijken. Mensen met zogezegd een geestelijke beperking, want geven zij niet ons iedere dag ons de meest rijke voorbeelden zien? Het zijn dus niet "de rijken" die er veel geld mee hebben kunnen vergaren, maar juist "de armen en de hulpelozen" die ons werkelijk tot voorbeeld konden staan. Kijken we naar recente voorbeelden uit de vorige eeuw, dan noem ik de 2 namen van Samuel Beckett en Albert Camus, 2 mensen die beiden voorbeelden waren en zijn voor vele miljoenen  mensen. Let niet alleen op hun resultaten, maar kijk vooral eens naar hun leven waarin ze blijkbaar iets hebben willen tonen dat voor de mensheid werkelijk de moeite waard had kunnen zijn. Deze 2 mannen zijn toevallig beiden absurdisten, mensen die het leven wisten te vertolken in grote extremen en daarmee dus het tijdperk van het absurdisme konden inluiden.  Meer extreem als deze 2 voorbeelden lijken we het bijna niet voor mogelijk te kunnen houden. Maar toch schitteren mij overal weer hun voorbeelden tegemoet. Kijk ik bijvoorbeeld naar mijn huidige vriendin Genovera Brouwer, dan zult u daar nog nooit van gehoord hebben, maar neemt u maar van mij aan dat zij een voorbeeld is uit duizenden en hoe zo iemand dan is dat weten alleen de mensen die haar toevallig zijn tegengekomen. Misschien dat ze door sommigen, waaronder helaas velen van haar familie, haar men afschuw willen bekijken. Maar zet je jezelf over de vooroordelen heen, dan zie je een toch een mooi mens.
Het afgelopen jaar maakte ik een website van haar en ik mocht haar deels vertegenwoordigen middels een website. Deze website vind je dus op genovera.jouwweb.nl
De rijke voorbeelden vinden we dus direct om ons heen, tenminste wanneer we hebben leren kijken. Maar kijken is niet zo heel erg gemakkelijk hoor. We moeten dat leren en dan hebben we er dus duurzame en rijke voorbeelden voor nodig die ons de goede weg op kunnen sturen en ons niet maar iets wilden voorhouden om er uitsluitend zelf beter van te willen worden. Ieder voorbeeld zullen we uiteindelijk zelf ook kunnen zijn.