Bandosofie.jouwweb.nl
Home » De Ziel » prijzen en overprijzing

prijzen en overprijzing

Wanneer we iets prijzen zouden we moeten weten van wat we echt kunnen prijzen.
Want prijzen we iets dat beter niet geprijsd kan worden dan zullen we gauw gaan overprijzen
Ik herinner me dat ik eens een hele mooie vrouw zag en ik kon mijn ogen bijna niet van haar af houden.
Ze had prachtige ogen en wanneer ik haar aankeek wilde ik er in wegdromen
Het was zo'n vrouw waar ik in weg wilde smelten en er dan altijd in doen verdwijnen
Met een andere man van Arabische afkomst had ik het over haar
Hij reageerde toen heel verstandig tegen me
en maakte me duidelijk dat ik haar niet moest gaan overprijzen
Was het dan overprijzing?
Ik vond haar toch zeker zo en kon ik dat dan niet zeggen?
De vraag die je je dan zou mogen stellen is: Wat kan iemand er mee?
Heeft iemand zelf om een betoverend uiterlijk kunnen vragen?
Heeft iemand zelf de keuze gehad dat mensen in bosjes voor haar of hem vallen?
En zou deze overprijzing inderdaad werkelijk bij iemand aan kunen komen?
Zou schoonheid er dan juist niet een handicap door worden?
In was weer eigenwijs geweest. Het meisje was daar aan de deur gekomen en zocht woonruimte.
Ik woonde in een pand en ze mocht wel bij mij wonen bood ik aan
En ze kwam te wonen in het anti-kraakpand waar ik toen woonde
Mijn huisgenoten waen kunstenaars die een mooie vrouw allemaal niet konden weigeren
en ik was blij om haar dagelijks te kunnen aankijken en ze kon nog mooi zingen ook
ze zat op zangles en zong de hoge aria van de koningin van de nacht uit een bekende Mozart-opera

 

praise and praise too much

When we do something prices we should know what we can really prices.
Because we praise something that should not be priced we will soon go on prices
I remember I once saw a very beautiful woman and I could not take my eyes off her hardly keep.
She had beautiful eyes and when I looked at her I wanted to dream
It was a woman that I wanted to melt away and there always disappear
I was talking about her  with a man of Arab about her
He then responded very wise to me
and made it clear to me that I had not had to go about pricing
Was it overprijzing?
I found her so surely and I could not say?
The question that you should ask is: What can one do with it?
Does anyone own a glamorous appearance may ask?
Has anyone had the choice that people in droves for her or him fall?
And this would indeed really overprijzing at someone caN come?
Would beauty there just is not disabled by them?
In had been cocky again. The girl was at the door and come looking for housing.
I lived in a house and she was allowed to live with me I offered
And she came to live in the anti-squat where I lived
My roommates Waen artists who all have a beautiful woman could not refuse
and I was glad to be able to look at her every day and she could still sing beautifully too
She sat in singing lessons and sang the high aria of the Queen of the night from a known Mozart opera

Toch was de mooie vrouw in huis niet gemakkelijk. Ze had natuurlijk ook een mooi vriendje en die was aardig jaloers omdat ze bij ons in huis was komen te wonen. Ik maakte kennis met middelbare scholieren, scholieren die in de bloei van hun leven waren en van alles uit wilden proberen. De eerste drugs en de eerste provocaties en ik mocht dat mooie meisje begeleiden en dat vond ik leuk. Ik moest haar waarschuwen om in de prostitutie te komen en om in de playboy te gaan poseren, want ik wist zeker dat dit niet een echt goede wereld was.
Wat zat ik me te bekommeren om een mooie dochter, een beteverende mooie vrouw die vrijwel niets serieus wilde nemen? Of nam ze me toch wel ook serieus en luisterde ze naar mijn adviezen?
wie was dat jonge meisje?
Ze heette Romy van Ooijen en is later zangeres geworden
In 1998 werd "2 Unlimited" nieuw leven ingeblazen, toen met de zangeressen Romy van Ooijen en Marjon van Iwaarden. Maar deze nieuwe poging haalde bij lange na niet het succes van begin jaren 90, en de groep ging in 1999 weer uit elkaar. Er werd een album uitgegeven waaruit de singles "Wanna Get Up", "Edge Of Heaven" en "Never Surrender" voortkwamen.

English translate:

Yet the beautiful woman at home is not easy. They also had a nice boyfriend and that was very jealous because in our house had come to attend. I met with high school students, students in the prime of their lives and wanted to try everything out. The first drug and the first provocation and I was that beautiful girl guide and I liked that. I had to warn her into prostitution and pose to go into the playboy, because I was sure that this was not a really good world.
But where I was worrying about a beautiful looking "daughter", a resilient means beautiful woman almost nothing serious to take it? Whether she took me quite seriously and she listened to my advice?
Who was that girl?
Her name Romy van Ooijen and later became a singer
In 1998, "2 Unlimited" revived when the singers Romy and Marjon van Ooijen of Iwaarden. But this new attempt got nowhere near the success of the early 90s, and the group started in 1999 apart. There was an album which issued the singles "Wanna Get Up", "Edge Of Heaven" and "Never Surrender" emerged.

2 Unlimited - Edge of heaven2 Unlimited - Wanna get up

In 1998 werd 2 Unlimited nieuw leven ingeblazen, deze keer met de zangeressen Romy van Ooijen en Marion van Iwaarden. Wanna get up was nummer 7 in de Top 40 en scoorde geweldig in Azie (vooral Japan), en nummer 2 in Spanje.

In 1998, 2 Unlimited revived, this time with the singers Romy van Ooijen of and Marion van Iwaarden. "Wanna get up" was number 7 in the top 40 and scored great in Asia (especially Japan), and number 2 in Spain.

RODDEL SLANDER -
HANSANDREDEGROOT  0 abonnees 289 videoweergaven


Cuby & Blizzards

Geüpload door HANSANDREDEGROOT op 30 sep 2011  Through Bando foundation we investigate heroes. Through a sculpture in the village Grollo we find Harry.Muskee. So in 2010 we attend a concert in the Dutch town Lisse - Hans de Groot of stichting BandoHair - Let the Sunshine In


Water
Geüpload door bandofoundation op 22 jun 2011
We drink the water, we play the water, we relax the water, we clean with the water, we lose the water with sweating the water, we lose the water and urine and also by tears, The streaming will bring us everywhere and maybe the most important is that we will love the water. And also we can tell that we are the water for the most big part. So let we realize if we look to eachother.Tekst over dans en theater

17 aantal keren bekeken

Harmonie in muziek en dans

66 aantal keren bekeken
Geüpload door HANSANDREDEGROOT op 1 okt 2011

Overgang  cenerentola

24 aantal keren bekeken

Oh Lord.


22 aantal keren bekeken / Gepubliceerd op 13 mrt 2012 door bandofoundation

Jacques Brel - Au suivant - English subtitle

141 342 keren bekeken
Jeroen Willems Wie Volgt

4088 keren bekeken

Jozef van den Berg - 03 De derde wens


Auke Hamers Jozef van den Berg 'Ik speel niet meer'


Tarantella accordeon

429143 bekeken

Tarantella op straat


Tarantella demonstratie

Philippine Folk Dance Pantomina


Philippine Folk Dances - Sayaw Sa Bangko


Lilies of the valley