Bandosofie.jouwweb.nl
Home » Verhalen

Verhalen: Wil je weten wat sprookjes zijn?

 

verhalen hebben 4 verschillende elementen die er in kunnen zitten om iets een boeiend verhaal te laten zijn.

 

Dit zijn de 4 onderdelen:

 

 1. Herkenning
 2. Vermaak
 3. Droom
 4. Sensatie

 

Het begin

Een geloofsverhaal van Hans de Groot op zaterdag 1 juni 2013

Het begin, het hele verhaal dat er toe doet is het verhaal dat we zullen aannemen en dat God gewoon God zal zijn. Het grote mystery en het wonder dat geen enkele kroon of troon feitelijk nodig zal zijn omdat het een koning van echte daadkracht zal zijn. Te twijfelen aan zijn bestaan is gelijk aan te twijfelen aan je eigen bestaan. We hebben ZIJN KRACHT nodig om te overleven omdat we zonder Hem helemaal niets zullen zijn. Wanneer we ook het geringste zullen willen twijfelen dan zullen we niet meer voldoende in Zijn eenwording zijn. Ik sprak gisteren een zuster van mijn kerk in Saoedi Arabie. Haar is weer gaan varen op zee en haar kind wordt opgevoed door een Nanny in Manilla. Zij zien elkaar niet en moeten het zonder elkaar stellen. Ze reizen en zijn op reis. Maar in de Heer zijn zij bij elkaar. Het is bijzonder te vernemen hoe ook een dergelijk lot bij hun van toepassing zal zijn. Je leven is een reis die je niet kunt voorzien. Het enige dat je wel kunt voorzien is het zijn in Hem en Hem te aanbidden als de grote en allesomvattende verbindende factor. Zonder Zijnverbinding zullen we echt doen dwalen en hoogst waarschijnelijk doen verdwalen in iets dat leven heet.

translation:


The beginning

A story of faith of Hans de Groot on saterday  june 1 2013

The story that matters is the story that will assume that just only God will be really our triomf, our shepherd and most important protector Its also the greatest mystery and wonder that don´t need any crown or throne.  Because He will be our real king for ever. He is enuine vigor we need all. Doubt for His existence and His equals is exact the same as doubt your own existence. We need to survive because we will be. Anything without Him HIS STRENGTH. If we will have the slightest doubt, we will no longer be sufficient in His unification. I spoke yesterday a sister of my church in Saudi Arabia. Her husband is going to sail at sea again and her child is raised by a Nanny in Manila. They don't see each other in real touching and have to life directly in touching in the flesh without each other. They travel and are traveling. But in the the spirit of the Lord, they are together. It is particularly to ascertain how well such a fate will be. Their applicable life is like a journey that you maybe can't understand. The only thing you have to put it in is just the worship in Him as the greatest and comprehensive unifying factor. Without His connection we really do wander and you probably do get lost in something that is named our life.

Verhalen

In het begin

Je kunt niet alleen van brood leven

je hebt ook verhalen nodig

zonder die verhalen heb je niets meer

en ben je alles kwijt

dan weten we niet waar we vandaan komen

dan weten we niet waar we naar toe gaan

als je die verhalen niet meer hebt,

dan kan je net zo goed geloven een afgod nemen.

Een afgod zoals bijvoorbeeld MARDUK

dan kun je trouwen met wie je maar wil

zelf met iemand die de kolder in zijn of haar kop zal hebben

en dan een en al in de hoogmoed of trots zal verkeren

maar dan zal de magie van een werkelijk prachtig verhaal verdwijnen

en zal God zijn volk kwijt zijn

het zal zijn als een druppel inkt die in de zee oplost

 

vraag: Hoe kan je nu een verhaal over het begin van de aarde maken? Er was toch zeker nietmand bij?

antw.: Je hoeft niet te weten hoe God begonnen is, maar je kunt wel vertellen waarom je denkt dat God de wereld is begonnen.

Het is dus geen geschiedenisboek, maar een verhalenboek met o.a. scheppingsverhalen en geboorteverhalen.

Sabbat = ophouden

Een mens moet van ophouden weten

 • Ophouden met draven
 • Ophouden met koken
 • Ophouden met spitten op het land
 • Ophouden met hameren
 • Ophouden met werken

Daarom is " Sabbat"  een tempel

Dus om dit alles steeds maar weer opnieuw te horen

Zonder tempel was er niets meer en waren ze overal vanontnomen

Die tempel is dus zondermeer heel erg belangrijk

God had een volk uitgekozen om als licht voor de volkeren te zijn

en dit licht mag niet doven

Er bestaat een mooi liet dat hier op slaat:

Jeruzalem, ik zal je nooit vergeten

Mijn rechterhand mag verdorren

Mijn tong aan mijn verhemelte vastkleven

Als ik jou ooit vergeet, Jeruzalem

In het begin

Je kunt niet alleen van brood leven

Je hebt ook verhalen nodig

zonder verhalen heb je niets meer

en ben je alles kwijt

dan weten we niet waar we vandaan komen

dan weten we niet waar we naar toe gaan

Leven =

 • Leven voor God
 • Niet leven als God
 • leven zoals God bedoeld heeft

Het 1e scheppingsverhaal - genesis 1

Het 1e scheppings verhaal duufde precies een week

in het begin was er alleen maar water - water + duisternis

 

Dag 1: "Laat het licht zijn"

zei God en er was licht, maar dit was geen zo of maanlicht, want die kwamen pas in dag 4

Men spreekt hier dus over licht dat maakt dat je samen gaat zingen of dansen

En God was tevreden over het licht en de duistenis

Dag 2: God had de tijd geschapen

God zei: " Laat er een koepel zijn in het midden van de wateren, zodat er ruimte komt tussen de wateren boven de aarde en de wateren onder de aarde.

Deze koepel noemde God HEMEL. Toen was het dus avond geworden, en morgen geweest

 

Er was tijd + ruimte, maar het droge was er nog niet.

Vaste grond onder je voeten was natuurlijk ook hard nodig, want daarna moetsten er nog mensen en diern komen


Dag 3: "Laten de wateren onder de Hemel naar 1 plaats samenvloeien zodat het droge tevoorschijn komt."

Omdat Het droge wel erg kaal was, maakte God er gelijk mooi groen en bomen met vruchten

 

Dag 4: " Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om de dag + de nacht van elkaar te scheiden"

a om de dag en nacht van elkaar te scheiden

b om de maanden + jaren aan te wijzen

c Om licht te geven op aarde

Het grootste licht maakte God over de dag,

Het kleinere licht werd de baas van de nacht

(dit in plaats dus van zon + maan)

Waarom ze het dan Het Grote licht + Het Kleine licht noemden?

Omdat sommige mensen , zoals trotse mensen uit Babylonie, al de Zon + Maan tot Goden gemaakt

Zij dachten daarmee de volste waarheid te verkondigen -zij geloofden in de theorie van de sterren

Christenen beschouwen de zon + maanals een bron van warmte + licht en waarmee ze een kalender konden krijgen.

Mooie + nuttige lichten, maar meer nie

Dag 5 komen de vogels in de lucht en de vissen in de zee

Dag 6 komen de wilde dieren, komt het vee en alles dat er over aarde kruip

En als laatste maakte hij tenslotte DE MENS

Voor hen had God de aarde gemaakt - zij moesten er voor gaan zorge

Dag 7 heeft God gerust (Sabbat)

God genoot van wat hij had gemaakt en hoopte dat de mensen dat later ook zouden doen.

De Sabbat moest een Heilige dag zijn, een dag met RUST + VREDE

Het 2e scheppingsverhaal - Genesis 2

Toen God de hemel + aarde had gemaakt, was er nog niemand om op de aarde te wonen en te werken. God was toen zo alleen nog, dat hij de mens ging maken. Er was stof, niet meer.

Hij maakte:

 • een hoofd
 • een romp
 • 2 armen
 • 2 benen

Maar toen kon hij nog niet

 • lopen
 • praten
 • denken
 • voelen

En toen het nog iet kon lopen en praten blies God levensadem in zijn neus.

En de mens begon:

 • te ademen
 • te lopen
 • te praten
 • te denken
 • te voelen

 En hij zette de mens in een prachtige mooie thuin. En omdat hij de mens had leren denken, had leren voelen, moest hij ze aan een test onderwerpen. Want in het midden had God toen een boom geplaatst met een slang erin waar de mens niet van mocht eten, want zou heij dat wel doen, can zou alles eindigen. Zo wilde Hij de mens dus testen met de eigen wil die hij zijn eigen mens had gegeven. De eerste opdracht die God aan zijn eerste mens Adam had gegeven, was om alle dieren maar een naam te gaan geven, want hij kon praten en denken,

Het was dus onnodig en zinloos om je te veel af te gaan vragen. Je moet dus maar gewoon aannemen:

 • Dat de wereld mooi is
 • Dat de wereld heerlijk is
 • Dat de wereld verrukkelijk is

En wil je dat niet aannemen?

Tja, dan oet je het dus maar zelf weten of dan zal het vaak je dood worden.

En God hoopte natuurlijk dat zijn schepping goed zou zijn. Maar omdat hij ze natuurlijk denken en voelen had geleerd, moest hij dat ook uit kunnen testen en dat deed hij natuurlijk met die ene boom met die giftige slang er in. Ja, daar moesten ze voor leren uitkijken.

Hij noemde de boom dus zelf maar : De boom van de kennis van goed + van kwaad. Of liet hij adam en eva die namen bedenken?

 • Een boom dus van de kennis over Goed en kwaad

Een boom over de kennis

van het goede

en van het kwade

want zonder zo'n boom zouden de mensen zich veel te veel af kunnen gaan vragen

en dat was dus onnodig en gaf juist het kwade in de mens.

Adam ging dus als zijn 1e opdracht allemaal namen voor de diren bedenken en zo bedacht hij dus:

 • vogel + vogels
 • vis _+ vissen
 • leeuw + leeuwen
 • Leeuwin + leeuwinnen

Toen het donker werd had hij al heel veel namen uitgedeeld enn ging hij lekker slapen.

Toen dacht God van: Goh, hij is toch wel een beetje alleen!

Dit vond God toch niet zo goed van zichzelf dus maakte hij er ook een vrouw bij.

Hij nam toen een rib uit Adam en maakte er toen zomaar een vrouw van.

Dat deed God dus allemaal in die ene nacht dat Adam lag te slapen.

Toen hij wakker werd kon ADAM zijn ogen niet geloven en zag met grote bewondering iemand ander dan hij, maar zo verschrikkelijk mooi was en toch ook wel op hem leek. Net als die Leeuw en die Leeuwin natuurlijk die hij de dag ervoor net namen had gegeven.

Adam zag toen ook gelijk dat de andere mens een deel was van hemzelf en dat klopte natuurlijk, want God had immers een rib van hem willen gebruiken? Hij vond haar de mooiste was van alles dat hij had gezien.

Ze waren allebij naakt, want ze hoefden zich nergens voor te schamen.

Verhaal van hoogmoed

Er waren eens 2 vrouwen die geweldig overtuigd waren zij van hun eigen kunst?
Ze hadden zeker iets unieks gemaakt en voorgebracht.
En dat kon toch zeker niemand ontkennen of wel soms?
Niemand had het durven denken dat zij echt hiertoe in staat waren geweest.
Sterker nog, niemand had amper nog van hun gehoord.
En daarom wilden ze graag op de kaart komen, want dan zouden ze gelijk geld als water verdienen, want dat kon gewoon niet anders en dat dachten ze echt. Ze waren zo kwetsbaar en zo fragiel en eigenlijk zo vreselijk hopeloos
Hulpeloos als twee kleine kleutertjes die het per ongeluk in hun broek hadden gedaan.
Maar nee, ze waren geen kleuter meer en dat was echt verleden tijd.
Hoe kon ik toch zo gaan denken? Ze zochten alleen maar een agent.
Want dat was wat ze nodig hadden. Althans dat waren ze beiden zo overeengekomen
Nee, ze piesten niet meer in hun broek.
En Pampers hadden ze ook niet nodig.
Iemand zou hun gewoon eens moeten ontdekken.
En er dan voor 200 % helemaal voor gaan!
Waar was hun zo lang gekoesterde agent op het witte paard?
Hun echtgenoten hielden misschien wel niet zo van kunst.
Die waren natuurlijk al lang blij dat hun vrouwen er zich mee vermaakten.
Maar veel meer dan een hobby, hoefde het wat hun betreft natuurlijk echt niet te zijn.
Want kapsones en hoogmoed waren echt helemaal nergens goed voor, zo dachten zij althans. Doe maar gewoon, want dan doe je al gek genoeg. Maar de dames voelden zich echte kunstenaars en zeker geen mislukte kunstenaressen.
En zo gingen ze door. Ze moedigden zij elkaar er maar voortdurend mee aan.
Terwijl ze natuurlijk een dubbel inkomen genoten.
En geld in overvloed konden besteden, maar daar spraken ze niet graag over.
Wat hadden ze aan al die rijkdom, wanneer niemand voor hun GROOTSE KUNST geld over had? De mensen zijn gewoon stom dachten ze toen beiden maar.

 

Translate in English: Story of pride

Once there were 2 women who were convinced from their own wonderful art?
They did really think that they made ​​something very unique.
And surely no one could deny or do you?
Nobody had dared to think that they really had been able to do was in their mind.
And indeed nobody had barely heard of them.
And so they wanted became on the list for famous artists, because then they would equal coin money, because that just could not be otherwise, and  really they thought. They were so vulnerable and so fragile and actually so terribly hopeless
Helpless like two little toddlers who accidentally had done in their pants.
But no, they were no longer in kindergarten and really they were past.
How could I think like this? They sought only need a verry well agent.
Because that was the missing link. At least, that they were both so agreed
No, they don't made wet their pants anymore.
Pampers they don't need at all.
Someone would have to discover them just once.
To give 200%  for their arts!
Where was their long cherished agent on the white horse?
Their husbands were perhaps not like their art at all.
They were obviously so happy that their wives guide them entertained.
But in their own they touch it was much more as a hobby and ofcourse they hope their 2wifes will enjoy. Because bad airs and arrogance were really quite good for nothing, they thought at least. Keep it simple, because then you're crazy enough. But the ladies feel like real male artists and certainly not failed women artists.
And as they went by. They encouraged each other only continuously with it.
While they obviously enjoyed a double income.
And money in abundance could spend, but they never like to spoke about it.
What they did to his wealth, if nobody will left their money for their very BIG ART? The people are just stupid they both thought.

Woorden zullen altijd kunnen raken

of je ze nu hebt gevraagd of niet

of je ze juist graag wilde hebben of juist totaal niet

het doet er niet toe hoe ze tot je kwamen

of je de woorden nu naast je neer zult willen leggen

of ze nog eens levensgroot wilt vergroten

of je er nu totaal van overdonderd bent

of volkomen uit het lood geslagen bent

ze werken op je in

vooral als je er iets in zult kunnen herkennen

zelfs wanneer je gewoon zegt: Oh, hij of zij is gek! Gewoon stapel gek!

woorden zullen altijd kunnen raken

zodra ze tot je komen

of zodra je ze hebt gezegd.


Translate: Words will always be able to touch.

It does not matter if you asked or not.
It does not matter if you or they just wanted to have or never wanted
it does not matter how you came to
if you leave the words behind you
whether if you expand it again in lifesize
whether you're now totally overwhelmed
or beaten completely out off balance
the words will work on you
especially if you can recognize something
even if you just say: Oh, he or she is crazy! Just stack crazy!
Words will always be able to get
As soon as they come to you.
Or as soon as you have said

 

Maar als we dat weten, kunnen we dan nog wel iets tegen elkaar zeggen? Of moeten we met een grote boog op degene heenlopen, omdat we niet willen dat we geraakt worden.

Christus, het echte licht

In het begin was het woord,

en het Woord was bij God,

en het Woord was God.

Het woord was bij God in het begin.

Door het Woord is alles ontstaan

en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat.

In het woord was leven

en het leven was het licht voor de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis

en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.

Er kwam iemand die door God was gezonden,

hij heette Johannes.

Hij kwam om tegenover de mensen te getuigen van het licht

en hen zo tot geloof te brengen.

Johannes was niet zelf het licht

maar degene die over het licht vertelde,

het echte licht,

dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten.

Het Woord kwam in de wereld

en heeft de wereld gemaakt,

maar de wereld wilde niets van het Woord weten.

Hij kwam in zijn eigen land,

maar zijn eigen land heeft Hem niet aanvaard.

Maar allen die Hem wel aanvaard hebben,

en geloven in zijn Naam,

heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.

Zij worden opnieuw geboren,

niet op natuurllijke wijze

of vanuit menselijk verlangen

of omdat een mens dat wil,

maar zij zijn uit God geboren.

Het Woord werd een mens

en leefde een tijdlang onder ons.

Hij was vol genade en waarheid

en wij hebben gezien hoe groot Hij is,

de enige Zoon van de hemelse Vader.

Johannes was zijn getuige en zei over Hem:

"Dit is degene van wie ik zei dat er na mij iemand zou komen

die belangrijker is dan ik,

omdat Hij er eerder was dan ik."

Uit de overvloed die Hij heeft,

hebben wij allen genade ontvangen.

Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven,

maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid.

Niemand heeft ooit God gezien,

maar zijn enige Zoon,

die een met Hem is,

heeft ons laten zien wie God is.

(uit Johannes 1: 1-18)


vertaling in het Engels:


Christ, the true light



In the beginning was the word,

and the Word was with God,

and the Word was God.

The word was with God in the beginning.

The Word is everything created

and without the Word nothing was made all that exists.

In the Word was life

and the life was the light of men.

The light shines in the darkness

and the darkness comprehended it not in his power to get.

There came a man who was sent from God,

whose name was John.

He came to the people to testify to the light

and encourage them to faith.

John himself was not the light

but the one who told me about the light,

the true light,

that came into the world to enlighten everyone.

The Word came into the world

and made ​​the world,

but the world did not know the Word.

He came into his own country,

but his own country has not accepted Him.

But as many as received him to have accepted,

and believe in his name,

He gave the right to become children of God.

They are born again,

not natuurllijke way

or from human desire

or because a man wants,

but they are born of God.

The Word became a human

and lived for a while among us.

He was full of grace and truth

and we have seen how great He is,

the only Son of the Father.

John was his witness and said about him:

"This is he of whom I said that someone would come after me

which is more important than me,

because He was there earlier than me. "

Out of the abundance that he has,

we have all received grace.

For Moses gave us the law ever given,

but Jesus Christ brought us grace and truth.

No one has ever seen God,

but his only Son,

who is one with Him,

showed us who God is.

(from John 1: 1-18)

Nog een zeer rijk voorbeeldverhaal en dat gaat over 2 broers

Kaïn en Abel

Het is volgens mij erg handig om eens een zeer speciale familie uit de Bijbelverhalen even iets duidelijker te gaan zien.

Allereerst zijn dat de betekenis van de namen die de eerste 4 mensen hebben kunnen krijgen.

achtereenvolgtens kijken we dan naar:

 1. Adam = mens
 2. Eva   = moeder van alle levenden
 3. Kaïn  = schepsel
 4. Abel  = niets / lucht

translate:

Cain and Abel

Another very rich example story and that is about 2 brothers
Cain and Abel

I think it is very useful to see a very special family Bible Stories a little bit more clear

First, that the meaning of the names that April 1st people can get.

So we can look to:

 1.     Adam =  human  / man
 2.     Eve    = mother of all living
 3.     Cain   = creature
 4.     Abel   = nothing /only air

Verhaal: Na een krampachtige poging van verdieping

Na de première bleek het publiek nog steeds niets om hem te geven. Eens was hij echt heel groots geweest en daar dacht hij dan met weemoed aan terug! Hij was zo ontdaan dat hij vrijwel geen enkele oplossing meer zag. Hij moest dus maar bij iemand hulp gaan zoeken. De man die hij vond probeert hem vergeeft nog enige houvast te geven, maar hij is blijkbaar te ver heen

En ver gezonken in een te grote desillusie. De mensen die hij toen alleen nog maar zag, waren allemaal eigenlijk net zo gek als hij. Allemaal mensen die vaak helemaal doorgedraaid waren en zijn hele wereld zag er erg triest uit.  

Zou hij er nog achter kunnen komen wat er nou eigenlijk allemaal had kunnen gebeuren met hem? Hij wilde zo graag de draad weer oppakken….

Hij besloot de straat op te gaan en toneelstukken te gaan opvoeren. Hij zou de mensen de geloofsverhalen laten zien en ze kunnen aantonen dat geloven beter is dan niet geloven.

Het maakt vaak niet zo veel uit in welke God je zult geloven, als die God voor jou en anderen maar als voornaamste eigenschap “werkelijke liefde”  zal kunnen inhouden en is het zeker een god die zeker niet beneden je te zoeken is, maar je juist omhoog laat richten.

Belangrijk in een verhaal is het dat er een drive in zit en dat er compomisses gemaakt zullen worden. Een verhaal vertelt ggen letterlijke waarheid. Een verhaal moet daarom meerdere lagen kunnen hebben.

 

laag 1: de oppervlakkige laag waarin een eenvoudig verhaaltje te volgen is dat door iedereen te volgen is

laag 2: de iets diepere laag waarin men de uitdrukkingen en de kleine non-verbale signalen of beweging kunt oppikken

laag 3: een verborgen opvoedkundige -of  pedagogische laag waarin men een feitelijk een boodschap gaat doorgeven

laag 4: de laag waarin de taal van klank en eventuele muziek een grote belangrijke rol zal spelen

laag 5: de laag waarin zichbaar de overgangen in de omgeving weergegeven  kan worden

 

 1. Het simpele platte verhaaltje
 2. mimiek en choreografie
 3. de inhoud
 4. klank van overtuiging in het goede of foute, het mooie of lelijke, het romantische of het lyrische
 5. totale overgangen van het decor

het stuk deel 1:

Ik kom op straat en neem mee een paar mensen die met me mee willen doen
Er wordt een verhaal verteld, maar niet zomaar een verhaal. De tekst gaat als volgt: (zwelgt helemaal op van verrukking)
Mensen, mensen , komt het zien, komt het zien. Ik zal u een verhaal laten horen dat u nog nooit heeft gehoord!
Nee meneer, nee mevrouw: Ik kom u echt niet beroven van u centen, zelfs ik niet van de Jahova’s of een of andere secte. Ik neem u mee naar een adembenemend verhaal dat u niet zult kennen omdat ik het zelf heb kunnen bedenken. Niet goed geld weg.
Goed, het is niet helemaal van mezelf, maar toch echt wel door mijzelf geschreven.
Meneer, meneer, mag ik u iets vragen? Heeft u wel eens gehoord van het woord ADAM?
Het betekend geloof ik mens. Maar heeft u wel eens van die mens Adam gehoord?
Ik hoorde het gisteren toevallig iemand over Adam hebben maar ik ken hem niet, wat heeft hij eigenlijk gedaan?
Ik zal U een verhaal vertellen waardoor u een onvergetelijke ervaring zult krijgen.
Nog nooit vertoont in Nederland of ergens anders ter wereld.
Een wereld primeur. Hier, ja hier, en hier alleen, speciaal voor U,
en aan u
u bent vandaag (vanavond) de gelukkige winnaar om dit met mij mee te kunnen maken.
Vind u het niet geweldig? Mevrouw, mevrouw, ik zie dat u er blij mee bent!
Ach wat heerlijk. Nou mevrouw, dat komt goed uit hoor want ik ben er ook blij mee,
Dat ik alleen aan u die prachtige mooie verhalen mag vertellen. Ja, het schept gelijk een hele goede band, voelt u dat nou ook?
Oh wat geweldig We voelen beiden hetzelfde, Mijn avond kan niet meer kapot
Hmm, pardon, onze avond kan niet meer kapot. Wilt u niet met mij trouwen mevrouw?
Ach, u bent al getrouwd, wat jammer nou?
Ik vind u zo´n geweldige vrouw en u bent net zo als ik, ook heel erg uniek.
Ik kan er nog steeds niet over uit dat ik, net als u, ook vreselijk uniek ben
En ik zal u het vertellen hoe dat komt.
Want u popelt natuurlijk om dit allemaal van mij te vernemen he?
Ja, dat zie ik zo wel
En meneer mag ik u wat vragen?
Bent u toevallig ook net zo uniek als ik?
Want volgens mij bent u dat ook hoor.
Ha, wat een heerlijke unieke mensen allemaal om me heen (geniet zichtbaar)
Weet u dat mensen dat eigenlijk vrijwel niet meer tegen elkaar vertellen?
Bijvoorbeeld dat ze elkaar zo verschrikkelijk uniek vinden en ook nog bijzonder ook.
Ja, u denkt wel dat er iemand er precies hetzelfde uit ziet als u meneer, maar ik weet toevallig dat dat niet zo is.
Mag ik u iets directs vragen meneer?
Houd u van mij?
Of mag ik dat niet vragen meneer?
Of denkt u dat opeens dat ik een homo ben
En ook al zou ik een homo zijn,
Zou ik het dan niet mogen vragen omdat u mij dan een vieze flikker zal vinden?
Ok, genoeg, ik vergeet de tijd helemaal
En dat komt omdat u allemaal zo verschrikkelijk gezellig bent
En omdat u allemaal zo heel erg uniek natuurlijk bent
De voorstelling van mijn 1e verhaal gaat beginnen
Wilt u even goed gaan zitten of staan dat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien?
De acteur gaat voor zijn poppenkast staan en zegt Lieve mensen, dit is slechts maar een droom, een verhaal, Maar wat voor verhaal!
Het gaat over een verhaal over het verhaal hoe ik deze kast heb willen maken. Ik moet bekennen dat ik me eigenlijk altijd al een beetje uniek heb gevoeld, Want datgene dat ik u hier zal laten zien, dat is nog nooit ergens anders zo vertoond.
Ik hoorde namelijk dat er scheppingsverhalen bestaan. Ja, u hoort het goed Echte scheppingsverhalen. En daarbij kun je dan gaan vertellen dat iemand iets kan scheppen. Dat iemand iets echts unieks kan scheppen van wat niemand anders op dat moment kan doen.
Dus dacht ik, ik heb nog een homp klei en ik ga de mens maken. Zomaar uit niets komt er dan opeens een homp klei in mijn hand en begin ik te boetseren en te kleien.
Ja, mensen dat vind ik leuk, ik kan het wel niet, maar ik vind niets zo heerlijk om lekker met mijn handen in het klei te zitten. Met de klei te kneden en er af en toe een beetje water bij te gaan mengen. Ja zo, Oh mevrouw, houd u dit eens vast?  Ja, zo, nu even nog even de grote Barba/truuk en ja, dan is het klaar. Ja, en nu hoef ik hem alleen nog maar in de grond te stoppen, effentjes in zijn neus blazen en dan wordt hij morgen wakker. Oh wat geweldig en het werd donker en de volgende dag werd het weer licht en kijk daar zie je wat er van mijn hompje klei geworden is. Vinden jullie het niet prachtig. Nou en zo gaat het dus ook met dat scheppingsverhaal. Adam is gemaakt, een mens is gemaakt en wat is hij mooi?
Hij is geweldig gelukt he? Vinden jullie ook niet?
Ik ga er gelijk patent op aanvragen

 

 

De succesverhaalformule

Eerder gaf ik al eens aan dat iedereen verhaal is en dat alles eigenlijk verhaal is en dat mensen gevoelig zullen zijn voor verhalen die hun verteld zal kunnnen worden. Dit is dus zeker het geval met de zogeheten succesverhalen. Heeft iemand een bepaald succes behaald in zijn leven dan kan hij dat aanschouwelijk gaan maken aan een ander. Hij dan het doorvertellen zodat ook anderen er van mee kunnen genieten. Andere mensen kunnen meegenomen worden in een verhaal wanneer ze een grote mate van herkenning, sensatie, vermaak en er in weg kunnen dromen. Voldoe je aan deze 4 kenmerken dan zal je verhaal succes kunnnen hebben en zal je anderen met een verhaal kunnen meenemen.

Nou blijkt deze wetenschap dus in meerdere gevallen zeer bewust te worden toegepast. Mensen doen dan dus bewust de ingredienten van het verhaal bijelkaar stoppen en weten dan een ander in te gaan pakken en te verleiden tot aandacht. Heeft men de aandacht te pakken dan kan een rest volgen, want dan is een verhaal tot leven gebracht. Het verhaal is dan succesvol te noemen, net zo lang dat iemand het geheel ziet te ontkrachten en aan kan tonen dat het een volkomen onzen verhaal zal zijn.

Zo liet ik me gisteren opnieuw verleiden tot een succesverhaal dat zoveel herkenningspunten bevatte dat het gewoon te mooi om waar te zijn was. Het mysterieze was echter dat de spreker slechts 1 belangrijke voorwaarde aan zijn toehoorder stelde en dat was:  Vertrouwen te hebben in zijn verhaal. Want alleen wanneer iemand voor de volle 100% in zijn verhaal wilde gaan vertrouwen was zijn succes gewaarborgd. Zonder dat vertrouwen was er helemaal niets mogelijk en kon je droom niet verwezelijkt worden. Dus wanneer zijn waarde genoeg herkenbaarheid konden vertonen en je hem aandacht had willen geven, zou hij andere mensen in zijn macht kunnen krijgen. Hetzelfde verhaal zien we echter bij een paar verhalen van Jezus getest kon worden door de duivel. De duivel vertelde de verhalen waarin hij de zwakheden van de mens verpakte en kon in staat ermee zijn om duizenden mensen er mee te gaan verleiden. Toch had de duivel telkens maar 1 belangrijke voorwaarde en dat was dat hij 100% vertrouwen wilde eisen.

Toen ik ooit het onderzoek uit wilde voeren naar het onderwerp vertrouwen, kwam dit natuurlijk zeer duidelijk naar voren. Op de vraag naar de betekenis van vertrouwen werden er een aantal mensen zeer wantrouwig en vroegen zich af wat ik met die informatie wilde doen. Was ikzelf wel te vertrouwen? Sommigen antwoorden door voorbeelden te noemen van wat teveel vertrouwen had kunnen krijgen. Bijvoorbeeld een vader met zijn zoontje in zijn hand vertelde me dat het vertrouwen vaak nog veel te groot was en een jonge jongen stelde gelijk de wedervraag of het soms ging om een vraag van wat hij wilde verstaan onder het woord KUNST, terwijl ik daar nog helemaal niets over had losgelaten. Wanneer het om het woordje KUNST ging dan had hij er zijn buik al van vol, vertelde hij alleen maar met een simpele wedervraag. Dat hij zoveel informatie los kon laten door enkel die vraag te willen stellen, is bijna onbegrijpelijk. Ook was er een jongen die het voorbeeld wilde stellen van zijn huisdier dat werkelijk zijn persoon volledig in vertrouwen nam. Het voorbeeld van zijn hond dat vertrouwen in hem had betekende voor hem vertouwen. Eigenlijk vertelde de man daarmee dat vertrouwen daarmee alles te maken kan hebben van het zijn van een slaaf van je baas. Dit gegeven werd dan ook weer dankbaar neergezet door theaterschrijver Samuel Beckett, een man die het voorbeeldverhaal ten zeerste had kunnen begrijpen, net zoals de man die er zijn hond uit liet en mij vertelde wat zijn definitie van vertrouwen was.

Samuel Beckett stelt vertrouwen dus voor aan de hand van 2 mensen die hij beiden al uitzonderlijke namen wilde gaan geven. De slaaf noemde hij " geluk en de baas noemde hij Pozzo. zo hier de namen Pozzo en Lucky geintroduceerd. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeldfilmpje om te zien hoe een jonge Italiaanse filmmaker deze 2 personages uit weet te beelden:

Ik vind dus persoonlijk dat ze heel erg goed geslaagd zijn om met deze 3-luik het woordje vertrouwen neer te zetten. Ze raken iedere essentie van het woordje vertrouwen door te verwijzen naar de vaak veel te grote misleiding die mensen willen verspreiden. Het zijn natuurlijk geen leuke filmpjes en  mensen die niet begrijpen dat het hier om een betekenisgeving van het woordje VERTROUWEN zullen er dan ook niets van kunnen begrijpen. Ze zullen er een onbegrijpelijk filmpje in willen zien dat meer walching dan goedkeuring zou kunnen verkrijgen. Dit heb ik aan de lijfe ondervonden toen eens via het zogeheten Linkedin netwerk, het eerste filmpje per ongeluk bij mijn baas terrecht kon komen. Ze hadden het meerdere keren bekeken en er werkelijk niets van kunnen begrijpen. De positie van baas en werknemer was hier dan ook toevallig ook aan de hand. Ik had me als werknemer niet genoeg kunnen conformeren aan de eisen van mijn werknemer en het filmpje dat ze echt per ongeluk kregen toegestuurd gaf een totaal verkeerd resultaat.

In ieder geval kan men er dus beter maar waakzaam op zijn dat  de succesverhaalformule, dus de wijze waarop men een ander bedachtzaam zal kunnen gaan beinvloeden. Men zou er goed aan doen om bedachtzaam te reageren wanneer men dergelijke methodes bewust ziet teogepast. Het zal zeker tot doel hebben om mensen voor zich te winnen en niet zo zeer om je er mee voordeel te doen, maar om je iets afhandig te willen maken. En dat houd dan vaak in dat men je zult willen verleiden tot de aankoop van een product in ogenschouw dat men er zelf beter van zal worden. Zodra het eigen belang er in voor zal kunnen komen, is het bij pure zakelijke modellen zeker niet meer te vertrouwen. Dit heeft dan dus in 1 keer niets meer met enige vriendelijkheid te maken en een vriendschap of verbintenis kan er in 1x totaal mee verloren gaan.

 

translation:

The success formula

Earlier I once gave to everyone that story and that everything actually story and that people will be able to tell their stories that will be kunnnen sensitive. So this is certainly the case with the so-called success stories . Has anyone achieved a certain success in his life that he can go to make another . Graphically He then spread the word so others can enjoy it . Of Other people may be included in a story when they can dream . A high degree of recognition , excitement , entertainment and away If you meet these four features then you will have success story kunnnen and will be able to take . Others with a story

Well turns out this science so in several cases to be applied . Well aware People do then so be aware of the ingredients of the story stop them together and know one another to go pack and to entice attention . One has to grab the attention may follow a rest , because it is a story brought to life . The story is called , just as long as someone does negate the whole successful and can demonstrate that it will be . A totally our story

So I left yesterday tempt me again a success story that so many landmarks contained it was just too good to be true . The mysterieze was that the speaker is only one important condition to his listener suggested and that was : to have confidence in his story . Because only when someone wanted to go in his story for the full 100 % confidence was guaranteed success . Without trust there was nothing at all possible and you could not dream verwezelijkt . So when its value could have enough familiarity and you wanted to give him attention he could get . Others in his power The same story we see , however, could be the devil . Tested at a few stories of Jesus The devil told the stories in which he wrapped the weaknesses of man and could enable it to thousands of people to go seduce . Yet the devil had each but one important condition , and that was that he wanted to requirements . 100% confidence

When I wanted to introduce the subject trust , the investigation once it came naturally very clearly. On the question of the meaning of trust were a number of people very suspicious , wondering what I wanted to do with that information. Was myself be trusted? Some answers could get . By mentioning some examples too much trust For example, a father with his little son in his hand told me that the trust was often much too big and a young boy asked as the counter-question whether it sometimes was a question of what he was meant by the word ART , while I was still completely nothing was released. about When it came to the word ART than he had all of his belly full, he told only with a simple counter-question . That could be by to ask , just ask that he release much information is almost incomprehensible . Also, there was a boy who wanted to make an example of his pet that really took his person full confidence. The example of his dog that had confidence in him meant trust for him . Actually the man told thus trust that everything thus may have of being a slave to your boss . Making This data was then again grateful put down by playwright Samuel Beckett , a man who had the example story deeply understand , just like the man who left his dog and told me what his definition of trust .

Samuel Beckett trusts therefore based on two people he wanted to give . Both been exceptional names Youtube

So I personally feel that they are very well managed to the word confidence dropping. These 3 - hatch They touch every essence of the word trust by referring to the often too great deception that people want to spread . They are obviously not funny movies and people who do not understand that there will therefore be able to understand anything. 'll Take it a meaning of the word TRUST They will want to see more than walching approval could obtain . Incomprehensible a movie in This I have found to lijfe then once the first movie accidentally when my boss could come. Facing allegations by something called Linkedin network They had viewed it several times and really understand anything. The position of boss and employee here was also happens to be going on. I had as an employee can not conform to the requirements of my employee and the movie that they really were accidentally sent me enough gave a totally wrong result.

In any case, one is better, but so vigilant that the success formula , so the way they will be able to go influence . Another thoughtfully One would do well to thoughtfully respond when one sees such methods teogepast aware . It will certainly aim to win people for themselves and not so much for you to join , but to benefit you cheat wanting to make something. And that love often that one would be tempted to purchase a product in mind that it will be their own benefit . You will Once the interest will may come , for it is sure to pure business models no longer be trusted. This then has nothing more to do in one time with some kindness and friendship or relationship can go totally lost it in 1x .

Maak een Gratis Website met JouwWeb