Bandosofie.jouwweb.nl
Home » Gezondheid

Gezondheid 

Voel jij je net zo gezond als Willempie zich voor wil doen?

Gezondheid is belangrijk,  Dolly Heuvelng heeft een prettige oefening ingesproken die je hierboven kunt volgen,

EP 53 Reinigingsmeditatie

5 APR. 2020    19 MIN

Misschien zit je wel veel binnen,

met je gezin of andere huisgenoten

en merk je dat je energie een beetje stagneert

of beïnvloed wordt.

Dan is deze meditatie perfect voor jou om je energie weer op te frissen

en door te laten stromen.

Deze meditatie is sowieso een heerlijke ochtendmeditatie en past perfect bij de lente.

Geniet ervan!

 

van Dolly Heuveling van Beek

 

zij heeft:

Bureau Dolly BV,

Keizersgracht 391A,

1016EJ Amsterdam,

Nederland

 

Natuurlijk wil iedereen gezond zijn en is het niet voor niets een "topofthemind" voor de mens.

Het is de situatie die een leven kan gaan doen bepalen.

Een totaal aan ervaringen van wat was en is geworden.

In gezondheid ervaart men wanneer men met de feiten van een ziekte geconfronteerd kan worden.

Het geloof van een werkelijk doel in het leven is van groot belang.

Het vertrouwen in het leven is in de meest essentiële zin is, van het grootste belang.  

Gezondheid ervaart men helaas met de grootste nadruk, wanneer men niet meer helemaal gezond is.

Wanneer men bijvoorbeeld kiespijn krijgt dan is dit een teken dat er iets niet meer helemaal gezond is.

Men ontvangt een alarmering in de vorm van PIJN of juist VERLAMMING of UITVAL VAN.

Hieronder zal ik een iets aan willen halen dat mogelijk een geestelijke pijn kan doen veroorzaken

en waarbij de noodzaak van een heldere geest van groot belang zal zijn.

SPLITGEDRAG

Splitgedrag of “splitting” is een gedrag dat ik waarneem bij mensen die tegen mij iets geheel anders zeggen dan tegen een ander.

Ze maken zelf beelden, maar die beelden kloppen vaak niet of nauwelijks.

Dit is een veel voorkomend gedrag van mensen die vaak ondergebracht worden bij mensen die lijden aan de kwaal van borderline persoonlijkheids stoornis.

 

Het gedrag ontstaat wanneer mensen last hebben of een onvermogen hebben om tegenstrijdige meningen van een hun mens te rangschikken.

Ze willen een oplossing aandragen in situaties die ze niet kunnen overzien en zonder dat zij hier zelf erg in hebben,

zullen ze voortdurend onjuistheden tussen verschillende mensen doen laten ontstaan.

Ze zien een grote noodzaak zien om mensen tegen elkaar uit te spelen en hebben dit zelf dus helemaal niet in de gaten.

Eigenlijk willen in alles zelf de touwtjes in handen hebben en zelf in alles regeren.

Ze hebben een heel groot identiteitsprobleem en geloven daarbij feitelijk niemand meer.

Er bestaat een gevaar wanneer ze het spel van het uitspelen tegenover elkaar niet meer zelf in de gaat heeft.

De persoon heeft hulp nodig om de draden weer te kunnen ontwarren en moet vertrouwen opnieuw leren onderkennen.

Doordat iemand te veel zwakheden in een ander zal opslaan, zal de persoon menselijke wetten te veel aan gaan nemen als een waarheid.

Maar zal ook heel goed weten dat deze wetten niet echt te vertrouwen zijn. Dit brengt een grote chaos in het hoofd te weeg.

Men wil vertrouwen van wat men zelf heeft kunnen concluderen,

maar heeft niet in de gaten dat de werkelijke betrouwbaarheid besloten ligt in een groot mysterie dat LEVEN heet

en dat niet aan de mens is om te kunnen doen.

 

Verwarring: “manipulatie” wordt vaak beschouwd als “splitting” maar dat is niet goed om te doen.

 

Bij MANIPULATIE is voor een groot deel bewust van wat men aan het doen is en bij SPLITTING gaat het onbewust.

Splitting is een verschijnsel in de geest van de mens

waarbij ambivalente (dubbele) gevoelens niet tegenover een en dezelfde persoon beleefd kunnen worden.

De beleving van goed en kwaad wordt zodanig opgesplitst dat sommige mensen geïdealiseerd en anderen zwart gemaakt worden.

http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

Wat is een ambivalent gevoel?

Dit is een gevoel dat iemand heeft wanneer iemand zeer tegenstrijdige gevoelens over iets heeft.

Iemand kan bijvoorbeeld AMBIVALENT staan tegenover nieuwe plannen.

Synoniem voor AMBIVALENT = dubbel

(zie: http://www.woorden.org/woord/ambivalent

Ambivalent bijv.naamw. Uitspraak: [ɑmbiva'lɛnt] als je tegenstrijdige gevoelens hebt (over iets)

Voorbeeld: `ambivalent staan tegenover de nieuwe plannen`Synoniem: dubbel © Kernerman Dictionaries.

SpellingCorrect gespeld: 'ambivalent' kom...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ambivalent

ambivalent = Dubbelwaardig 2) Tweeslachtig 3) Tegenstrijdig 

Bv.: iemand tegelijk haten en liefhebben. 

Op hetzelfde moment twee verschillende,

Meestal positieve en negatieve waardes hebbend.

Dus bijvoorbeeld: iemand haten en liefhebben tegelijk.

In feiten last hebben van 2 zeer tegenstrijdige gevoelens

Bordeline = op de grens van. 2. ~Persoonlijkheid. 1) Geestelijke evenwichts- en gedragsstoornis 2) Persoonlijkheidsstoornis 

Persoonlijkheidsstoornis die gekenmerkt wordt door sterke schommelingen in stemming, emoties en gedrag.

Alsof het ikgevoel dat het bewuste leven reguleert niet sterk genoeg is om alle impulsen en indrukken in een stabiel evenwicht te houden.

Stemmingen kunnen snel omslaan, emoties kunnen uitschieten en het gedrag is vaak impulsief.

Uit onderzoek in het omvangrijke 'tweelingenregister' van de Vrije Universiteit is in 2009 gebleken

dat in de Nederlandse bevolking deze bordeline stoornis voor bijna de helft is toe te schrijven aan genetische aanleg op een van de chromosomen.

(Gevonden op: http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=6028 )

Parkinson

1) Aandoening in de hersenen 2) Bekende personen en groepen 3) Zenuwaandoening 

James Engels arts (1775-1824); ziekte van (ook: morbus parkinsoni), syn. Paralysis agitans, idiopathisch parkinsonisme;

dikwijls familiaal, na het 35ste levensjaar optredend ziektebeeld dat gekenmerkt is door spierstijfheid (rigiditas), langzame tremor in de handen,

toenemend bij emotie met typische bewegingen van de vingers, hypokinesie, speeks...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

De ziekte van Parkinson is een relatief veel voorkomende hersenaandoening die vooral ouderen treft.

Het gaat om een degeneratieve aandoening van het zenuwstelsel met een aantal kenmerkende symptomen zoals beven of spierstijfheid.

Het typerende beven van een Parkinsonpatiënt

http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000956.html
Tekort aan dopamine 

De fijne motoriek en coördinatie van de bewegingen worden door een gebied diep in onze hersenen verzorgd: de basale ganglia.

Deze sturen het motorisch programma voortdurend bij.

De signalen van de basale ganglia worden overgebracht door chemische neurotransmitters, waarvan dopamine de belangrijkste is. 

Bij de ziekte van Parkinson degenereren de hersencellen die dopamine produceren -de substantia nigra,

een onderdeel van de basale ganglia- in verhoogde mate. Hierdoor ontstaat een tekort aan dopamine waardoor er minder signalen worden verwerkt. 

Het gevolg is dat de aansturing van spierbewegingen aangetast wordt

Er zijn immers minder verbindingen met andere zenuwen en met de spieren. Armen en benen gaan beven.

Tegelijkertijd worden spieren stijf waardoor lichaamsbewegingen moeilijker op gang komen. 
De achterliggende oorzaak is vooralsnog niet bekend. 

Kenmerken van Parkinson 
Schuifelende pasjes kenmerken de Parkinsonpatiënt. De lichaamshouding raakt verstoord, net als de spraakmotoriek.

In gesprekken reageert een Parkinsonpatiënt vaak traag, de emotie verdwijnt uit de spraak.

Ook de gezichtsspieren worden niet meer goed aangestuurd waardoor een Parkinsonpatiënt een 'maskergezicht' kan krijgen en problemen met slikken.

In combinatie met de voorovergebogen lichaamshouding verklaart dat het naar buiten lopen van speeksel. 
De diagnose wordt gesteld aan de hand van de symptomen, niet door middel van een scan.

De eerste verschijnselen beginnen in de regel tussen 50 en 70 jaar, met de grootste kans tussen 70 en 80 jaar.

De ziekte treft ongeveer één procent van de 55-plussers. 

Progressieve aandoening 
De ziekte van Parkinson begint sluipend, vaak met bevingen in de hand. Langzamerhand breiden de bevingen zich uit.

Het is een progressieve aandoening, een ziekte dus die verergert. 
Naarmate Parkinsonpatiënten ouder worden stijgt de kans op het krijgen van dementie.

Parkinsonpatiënten zijn ook vatbaar voor het krijgen van een depressie.

Bij de behandeling richt oefentherapie (zoals lichaamsbeweging en logopedie) zich op de motorische problemen. 
Er vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats naar Parkinson.

Hierdoor zijn er al meerdere medicijnen beschikbaar die zich richten op bijvoorbeeld de hoeveelheid of werking van dopamine.

Een hersenoperatie kan ervoor zorgen dat het beven en de stijfheid minder worden.

Oorzaak Parkinson

 

Diverse onderzoeken naar de oorzaak van de ziekte van Parkinson zijn gedaan, maar een duidelijke oorzaak is helaas nog niet gevonden.

Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken die samen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson.

Dopaminetekort

 

Bekend is dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan de chemische stof 'dopamine' in de hersenen.

Dit tekort ontstaat door het afsterven van dopamineproducerende zenuwcellen in een bepaald gebied van de hersenen:

de zwarte kernen (substantia nigra).
Waarom de hersencellen in de zwarte kernen afsterven is nog niet precies bekend.

Elementen die hierbij mogelijk een rol kunnen spelen zijn onder andere: achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd,

een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen.

( gevonden op: http://www.parkinsonnet.nl/parkinson/oorzaak )

 

Bij de ziekte van Parkinson ontstaat in de hersenen een tekort aan de neurotransmitter dopamine. 

Cellen die dopamine produceren sterven langzaam af.

Deze cellen bevinden zich vooral in een bepaald gedeelte van de hersenen, desubstantia nigra.

Door het dopaminetekort wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast en gaan armen en benen beven.

Tegelijkertijd worden spieren stijf, waardoor lichaamsbewegingen moeilijker op gang komen.

Symptomen

Bevende, trillende armen en benen (tremor). Juist in rust gaan de lichaamsdelen trillen (tegenovergestelde van essentiële tremor).
Schuifelende pasjes kenmerken de parkinsonpatiënt.

De lichaamshouding raakt verstoord, net als de spraakmotoriek: in gesprekken reageert een parkinsonpatiënt vaak traag,

de emotie verdwijnt uit de spraak. Ook de gezichtsspieren worden niet meer goed aangestuurd;

hierdoor kan een parkinsonpatiënt een 'maskergezicht' krijgen en problemen met slikken.

In combinatie met de voorovergebogen lichaamshouding verklaart dat het naar buiten lopen van speeksel.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de symptomen, niet door middel van een (hersen)scan.

De eerste verschijnselen beginnen in de regel tussen 50 en 70 jaar, met de grootste kans tussen 70 en 80 jaar.

Gevolgen

Parkinson is een progressieve aandoening, een ziekte die verergert na verloop van tijd.

Naarmate parkinsonpatiënten ouder worden, stijgt de kans op het krijgen van dementie.

Parkinsonpatiënten zijn ook vatbaar voor het krijgen van een depressie.

Ongeveer 50 % van de patiënten met de ziekte van Parkinson krijgt last van vermoeidheid.

Meestal is het al vroeg in de ziekte en blijft de vermoeidheid hardnekkig bestaan.

Soms wordt de vermoeidheid niet goed onderkend als op zichzelf staand symptoom, omdat vooral de motorische symptomen worden gezien.

Net als bij de andere hersenaandoeningen versterken depressieve symptomen en vermoeidheid elkaar. 

Behandeling

De behandeling is vooral gericht op de motorische problemen.

Fysiotherapie helpt om soepeler te kunnen bewegen,

logopedie helpt bij de spraakproblemen en ergotherapie biedt ondersteuning om de gewone dagelijkse bezigheden langer zelfstandig te kunnen uitvoeren.

Er vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats naar de ziekte van Parkinson.

Hierdoor zijn al meerdere medicijnen beschikbaar, die zich vooral richten op het aanvullen van het dopaminetekort,

zoals Levodopa (vaak kortweg dopa genoemd).

Een hersenoperatie (zie foto) kan ervoor zorgen dat het beven en de stijfheid minder worden,

maar daartoe wordt vooral besloten als het overmatige beven niet meer door de medicijnen wordt tegengegaan.

Cijfers

De ziekte van Parkinson is een relatief veel voorkomende hersenaandoening.

Naar schatting lijden 40.000 in Nederland aan de ziekte van Parkinson.

Het begint meestal op latere leeftijd (tussen vijftigste en zestigste jaar), en treft dus vooral ouderen.

Toch is een klein deel van de patiënten, ongeveer 10%, jonger dan veertig jaar.

 

(Gevonden op: https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/parkinson?gclid=Cj0KEQjw-7GxBRCL_Kq6mZSHvdsBEiQA7r8VhLEwXwB-pUe1F96aNebEwBIWPIjxK4Kx3jLcNINcKyEaAhQ78P8HAQ )