Bandosofie.jouwweb.nl
Home » NLP een nieuwe techniek

NLP een nieuwe techniek

 

NLP is een techniek die mensen helpt te veranderen.

NLP is naar Nederland overgekomen vanuit de Verenigde Staten.

Daar onderzochten Richard Bandler en John Grinder het proces van communicatie en verandering.

Zij vonden dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica.  

Zij gaven aan deze nieuwe techniek daarom de naam: Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP. In boeken en workshops hebben zij hun nieuw verworven inzichten en technieken uitgedragen en zijn daarbij tot verbluffende resultaten gekomen.

Snel werden hierdoor psychologen, psychiaters, hulpverleners enz. geïnspireerd en velen van hen gebruiken nu NLP technieken in hun praktijk.

Maar NLP is niet alleen voor de professionele hulpverlening.

Het is ook uitermate geschikt als hulpmiddel voor persoonlijk verandering en zelfinzicht.

Door de elegante methodiek en de snel merkbare resultaten heeft NLP dan ook in bredere kring veel aan populariteit gewonnen.

Waar gaat het over?

Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit.

Deze identiteit is natuurlijk niet volgroeid, maar ontwikkelt zich door wat we in ons leven doormaken en nog door zullen gaan maken.

 

Elk mens zal al zijn ervaringen opdoen via slechts vijf zintuigen:

we kunnen alleen maar kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken.

Soms is er de schijn van een zesde zintuig,

soms ook ontbreken bij sommige mensen een of meerdere zintuigen

of zijn deze onderontwikkeld.

Zo kunnen we zien dat het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:

 

1) Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaakten in ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen "IK". De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.

2) Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.).

3) Programmeren: Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen.

Positief van uitgangspunt.

NLP gaat er vanuit dat het menselijk organisme (de mens) in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP, als veranderings model, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen.

Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen.

De laatste tijd is NLP vooral bekend geworden door de aandacht die de media hebben geschonken aan 'EnterTrainers', de gebruinde snelle mannen, die met veel lichaamsbeweging en opgeklopte terminologie duidelijk willen maken dat alles kan: The Sky is the Limit. Veel mensen willen dit graag horen, reden waarom deze benadering vrij veel succes heeft. Hierdoor is het beeld dat het grote publiek heeft over NLP erg eenzijdig geworden. NLP heeft echter meer inhoud en diepgang dan wat er op dit soort, relatief simpele show-seminars, wordt vertoond.

 

EduCare vertegenwoordigt een meer genuanceerde en breed georiënteerde visie op NLP.

Wij beschouwen NLP als een schitterende verzameling modellen en methodieken voor innerlijke verandering en effectieve communicatie.

NLP = Vinden van oplossingen.

NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen.

Het is daarom een totaal andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan.

Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken.

NLP geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen, en NLP geeft precies aan wat je daarmee bereikt.

Het is dan ook meestal niet nodig om je hele levensverhaal opnieuw te moeten beleven (in catharsis te gaan) om toch positieve veranderingen aan te brengen. Ieder kiest uit de NLP gereedschapskist díe hulpmiddelen die voor ieder in die situatie het meest geëigend zijn. Het gaat bij NLP om balans, het evenwicht tussen wereldlijke en spirituele zaken, tussen Hebben en Zijn:

of wel De Hele Mens in de Samenleving.

.

Voor wie is NLP bedoeld?

NLP is voor mensen die op een of andere manier (iets) willen veranderen, verbeteren. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak.

Dat kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten of anders voelen. Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor kunt vinden. Mensen die NLP in hun leven hebben geïntegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

 • orde op zaken stellen.
 • gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.
 • doelgericht met anderen omgaan en werken, resultaten boeken in situaties waar gedrag en motivatie belangrijke factoren zijn.
 • inwinnen van nauwkeurige informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen.
 • observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt en hoe die ander de boodschap verwerkt.
 • ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen.
 • aanwenden van deze inzichten en vaardigheden om duidelijk, rustig en daadkrachtig dingen voor elkaar te krijgen.
 • sneller en beter oplossen van innerlijke conflicten in zichzelf en van conflicten die tussen mensen spelen.
 • leven in plaats van overleven.

Verder biedt NLP hulp bij o.a. machtsconflicten, angsten, overmatig perfectionisme, fobieën, beheersingsdrang, trauma's, ouder-kind-relaties, zelfbeperking, enz.

Beroepshalve biedt NLP een nieuwe soort competentie, vooral waar:

 • gedrag en motivatie een bepalende rol spelen (leiding geven)
 • kennisoverdracht centraal staat (presentatie, onderwijs)
 • conflictsituaties gehanteerd worden
 • de kunst verstaan dient te worden om mensen duurzaam te laten samenwerken, met behoud van hun eigen identiteit.

EduCare geeft een aantal trainingen die de NLP-technieken aanreiken waarmee deze doelen bereikt kunnen worden. Zie onze vernieuwde site : http://www.educare.biz                         EduCare staat al 18 jaar voor kwaliteit en biedt méér dan alleen de standaard NLP.                                                                                                      EduCare biedt Integrale NLP, een opvatting en methodiek die in de afgelopen 15 jaar door ons is ontwikkeld en continue wordt door-ontwikkeld.                                                                                                                                                                                                                                  Integrale NLP omvat twee opvattingen. Als eerste kijkt Integrale NLP naar de mens als geheel in een wereld als geheel, met al zijn problemen en mogelijkheden. Dus niet alleen NLP op gedragsniveau of ‘kunstjes’ leren, maar de hele mens en zijn leefwereld: zijn denken en doen, zijn gevoelens en psyche en zijn existentiële vragen.
Daarnaast definiëren wij Integrale NLP als een complete communicatieve methodiek welke bestaat uit aanvulling en versterking van de oorspronkelijke NLP-modellen en disciplines. Denk hierbij o.a. aan het Enneagram, RET, waardensystematiek, klassieke psychologie, psychosynthese en filosofie. Hierbij gaan wij uit van het scheppende en creatieve vermogen van de mens.                                                          

 

De hoge kwaliteit die EduCare nastreeft blijkt ook uit het feit dat wij niet alleen voldoen aan de Nederlandse richtlijnen en kwaliteitseisen zoals opgesteld door de NVNLP, maar ook aan de internationale en Europese richtlijnen en kwaliteitseisen zoals opgesteld door de INLPTA, AVNLP en de EANLP. In Nederland zijn er maar een paar instituten die daaraan voldoen en wij zijn daar één van!                                                 

 

Veel bedrijven en instellingen vergoeden een EduCare NLP-opleiding aan hun werknemers en ook via UWV en Lerarenbeurs zijn vergoedingen mogelijk gebleken. Door Integrale NLP en kwaliteit in plaats van kwantiteit, is EduCare een begrip in de trainings- en coachingswereld. 

 

Een bezoek adres is: Educare / Kardinaal Alfrinkstraat 40  

5046 HS Tilburg / Postbus 192 / 5110 AD Baarle Nassau

John Thomas Grinder (Detroit (Michigan), 10 januari 1940) is een Amerikaanse anglist, linguïst en onderzoeker die samen met Richard Bandler het Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) ontwikkelde.

Grinder studeerde aan het begin van de jaren '60 anglistiek aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz (UCSC). Daar, maar ook later in zijn academische carrière, werkte hij aan Noam Chomsky's transformationele grammatica, met als specialisme 'zinsopbouw'.

Daarna ging hij in militaire dienst waar hij diende als kapitein bij de Special Forces van het Amerikaanse leger in Europa gedurende de Koude Oorlog. Aan het eind van de jaren zestig keerde Grinder terug naar school om linguïstiek te studeren en in 1972 promoveerde hij aan de Universiteit van Californië, San Diego op het proefschrift On Deletion Phenomena in English.

Aan het begin van de jaren zeventig werkte Grinder in het laboratorium van George A. Miller aan de Rockefeller Universiteit in New York City,[1] toen hij werd benoemd tot assistent-professor in de linguïstiek aan de UCSC. In 1972 werd hij daar benaderd door de psychologie-student Richard Bandler, die bezig was met de leiding van een studiegroep Gestalttherapie, om eraan deel te nemen als supervisor.

Bandler had veel tijd gestoken in het uitschrijven van opnames van Fritz Perls,

een van de stichters van de Gestalttherapie. En passant had hij Gestalttherapie geleerd.

Zo begonnen ze samen in eerste instantie vooral de non-verbale communicatie te onderzoeken.

Na Fritz Perls volgde de gezinstherapeut Virginia Satir, en later de hypnosewetenschapper in de psychologie Milton H. Erickson. Grinder en Bandler modelleerden de verschillende cognitieve gedragspatronen van deze therapeuten en publiceerden dit in The Structure of Magic Volumes I & II (1975, 1976), Patterns of the Hypnotic Techniques van Milton H. Erickson, Volumes I & II (1975, 1977) en Changing With Families (1976). Dit werk vormde de basis van de methodologie die de oprichting betekende van NLP.

Bibliografie

 • Bandler, Richard & John Grinder, The Structure of Magic I: A Book About Language and Therapy, Palo Alto, CA: Science & Behavior Books., 1975a, ISBN 0831400447
 • Bandler, Richard & John Grinder, The Structure of Magic II: A Book About Communication and Change, PaloAlto, CA: Science & Behavior Books, 1975b, ISBN 0-8314-0049-8
 • Grinder, John, Richard Bandler, Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Volume I, Cupertino, CA :Meta Publications, 1976, ISBN 1555520529
 • John Grinder, Richard Bandler, Judith Delozier, Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Volume II, Cupertino, CA :Meta Publications, 1977, ISBN 1555520537
 • John Grinder, Richard Bandler, Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming, Moab, UT: Real People Press, 1979, ISBN 0-911226-19-2
 • Grinder, John and Richard Bandler, Trance-Formations: Neuro-Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis, Moab, UT: Real People Press, 1981, ISBN 0-911226-23-0
 • Grinder, John and Richard Bandler, Reframing: Neurolinguistic programming and the transformation of meaning, Moab, UT: Real People Press, 1983, ISBN 0-911226-25-7
 • Grinder, John & Judith DeLozier, Turtles All the Way Down: Prerequisites to Personal Genius, Scots Valley, CA: Grinder & Associates, 1987, ISBN 1-55552-022-7
 • Grinder, John, Michael McMaster, Precision, ScotsValley, CA: Grinder & Associates, 1993, ISBN 1-55552-049-9
 • Charlotte Bretto Milliner (ed.), John Grinder (ed.) and Sylvia Topel (ed.), Leaves before the Wind: Leading Edge Applications of NLP, Scots Valley, CA: Grinder & Associates, 1994, ISBN 1555520510
 • Grinder, John & Carmen Bostic St Clair, Whispering in the Wind , CA: J & C Enterprises, 2001, ISBN 0-9717223-0-7
 • Grinder, John, Carmen Bostic St Clair, Tom Malloy, RedTail Math: the epistemology of everyday life

Richard Bandler

  Richard Bandler tijdens een NLP seminar in London, sept 2007.

Richard Wayne Bandler (New Jersey, VS 24 februari, 1950) is een Amerikaanse schrijver en onderzoeker die samen met John Grinder de therapievorm Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) ontwikkelde.

 

Levensloop

Bandler groeide op in Sunnyvale, Californië, in wat nu Silicon Valley is. Hij begon zijn studie met wiskunde behaalde uiteindelijk zijn bachelorsgraad filosofie en psychologie (1973) aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz (UCSC) en zijn master (1975) in psychologie aan het Lone Mountain College in San Francisco.

In 1972 werd hij uitgenodigd door Bob Spitzer, eigenaar van Science and Behavior Books, mee te helpen het boek The Gestalt Approach van de grondlegger van de gestalttherapie, Fritz Perls, te bewerken. Ook woonde hij trainingen bij van Virginia Satir, een befaamde gezinstherapeute. Hierbij leerde hij de professor in de linguïstiek John Grinder kennen, die hem begeleidde bij het geven van workshops gestalttherapie aan de UCSC.

Bandler en Grinder kozen mensen uit als model die in hun vakgebied een voorbeeld waren, om uit te vinden wat zij anders deden dan anderen. Deze methode noemde hij modelleren. Tot de gemodelleerde personen behoorden Fritz Perls (Hij was een paar jaar ervoor overleden en daardoor gebeurde dat onder andere op basis van filmmateriaal), Virginia Satir (een befaamde gezinstherapeut bij wie hij trainingen volgde), Gregory Bateson (een bekende antroposoof), Milton H. Erickson (hypnotherapeut en psychiater), Moshe Feldenkrais (fysicus en neurofysioloog) en Linus Pauling (scheikundige). Later modelleerde hij op reizen naar India, Afrika en Mexico ook yogi's en sjamanen en ontwikkelde verdere ontwikkelingsmodellen zoals Design Human Engineering, Shamanistic Engineering en Neuro Hypnotic Repatterning.

Rechtsgang

In 1980 scheidden Richard Bandler en zijn vrouw Leslie Cameron-Bandler.

In 1986 werd hij in Santa Cruz, Californië vrijgesproken in een rechtszaak van slechts 20 minuten waarin hij terecht stond voor moord in de eerste graad op Corine Christensen.

Aan het eind van de 1980er jaren kwam er een abrupt einde aan de samenwerking met Grinder - terwijl ze tot dan samen lesgaven, trainden en samen boeken schreven. In juli van 1996 maakte Bandler de rechtsgang tegen Grinder en nog eens in januari 1997 en een groot aantal andere prominente leden van de NLP-gemeenschap, inclusief Carmen Bostic-St. Clair en Steve en Connirae Andreas. Bandler claimde overtreding van het handelsmerk en intellectueel eigendom van NLP en contractbreuk door Grinder.[1][2][3]

Daar bovenop claimde hij met terugwerkende kracht het alleenrecht op het eigendom van NLP tegen nog eens 200 anderen. Tegen het eind van 2000 kwam er weer toenadering tussen Bandler en Grinder en bereikten de beide partijen een overeenkomst waarin zij stelden dat zij beide samen de oprichters waren van NLP.[4]

 

Bijdragen aan NLP

Richard Bandler bedacht de term 'Neuro-Linguïstisch Programmeren' en noemde het zijn levenswerk. Hij is de ontwikkelaar van veel belangrijkste ideeën die tot de NLP worden gerekend. Tot de ideeën die Bandler (mede) ontwikkelde behoren het Swish-pattern, het Metamodel, het Miltonmodel, The Belief Change, Ankeren, Oogbewegingen, Genestelde Lussen, Chaining States en Toepassingen en Tijdlijnen van Geavanceerde Submodaliteiten. {aanvulling gevraagd}

Richard Bandler werkte bij de ontwikkeling van de Submodaliteiten veel samen met Todd Epstein,[5] bijvoorbeeld met de waarnemende eigenschappen die geregistreerd worden door elk van de vijf primaire zintuiglijke modaliteiten.[6]

Richard Bandler heeft in de jaren negentig NLP verbeterd door nieuwe methodes te ontwikkelen zoals Design Human Engineering (DHE) en Neuro-Hypnotic Repatterning (NHR).

Bibliografie

 • Bandler, Richard & John Grinder, The Structure of Magic I: A Book About Language and Therapy, Palo Alto, CA: Science & Behavior Books, 1975, ISBN 0831400447
 • Bandler, Richard & John Grinder, The Structure of Magic II: A Book About Communication and Change, Science & Behavior Books, PaloAlto, CA, 1975, ISBN 0-8314-0049-8
 • Bandler, Richard & John Grinder, Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Volume I, Meta Publications, Cupertino, CA, 1976
 • Bandler, Richard & John Grinder, Delozier, Judith, Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Volume II, Meta Publications, Cupertino, CA, 1977
 • Bandler, Richard & John Grinder, Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming, Science and Behavior Books, 1976
 • Bandler, Richard & John Grinder, Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming , Real People Press, Moab, UT, 1979, ISBN 0911226192
 • Bandler, Richard & John Grinder, Trance-Formations: Neuro-Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis, Real People Press, Moab, UT, 1981, ISBN 0911226230
 • Bandler, Richard & John Grinder, Reframing: Neurolinguistic programming and the transformation of meaning, Real People Press, Moab, UT, 1983, ISBN 0911226257
 • Bandler, Richard, Using Your Brain for a Change, 1985, ISBN 0911226273
 • Bandler, Richard, Magic In Action, 1992, ISBN 0916990141
 • Bandler, Richard, Time for a Change, 1993, ISBN 0916990281

 

 

 

 

 

 

 

NLP Hoe ver kan men gaan

Men kan zich afvragen hoe ver een mens kan gaan met het uitbeelden en het provoseren met woorden. Dit was een onderwerp voor een recente tentoonstelling in het Communicatiemuseum in Den Haag. Hierbij werd ook het briefgeheim gepresenteerd. Mensen konden met woorden uitdrukken van wat ze nooit hebben kunnen uitspreken.

 

BRIEFGEHEIM /

SECRET LETTER

Hans Groot: I wonder the secrets they ve got and it is also something that is very strange to read sometimes, also funny sometimes, crazy stories of frustrration people in the surrounding never knew also for young children

Briefgeheimen

Een onmogelijke liefde, een diep verlangen, een duistere daad. Geheimen, we hebben ze allemaal en niemand mag er van weten. Toch is het bewaren van een geheim voor menigeen een zware opgave.

In navolging van het Amerikaanse Community Art Post Secret, biedt uitgeverij Nieuw Amsterdam mensen de mogelijkheid om anoniem het hart te luchten en de “vuile was” buiten te hangen. Zelfgemaakte ansichtkaarten met het geheim kunnen verstuurd worden naar een gratis antwoordnummer. Een deel van de ingezonden geheimen wordt wekelijk gepubliceerd op het internet (briefgeheimen.nl).

Ruim 1500 mensen hebben reeds op deze manier hun geheim opgebiecht. Het Museum voor Communicatie selecteerde de grappigste, liefste, mooiste en aangrijpendste ansichtkaarten. Natuurlijk kun je hier ook aan je eigen briefgeheim knutselen.

 

 

 

letter Secrets

An impossible love, a yearning, a dark deed. Secrets, we have them all and no one should know about it. Still keeping a secret for many a difficult task.
Following the American Community Art PostSecret, provides publishing New Amsterdam people the opportunity to anonymously the heart and the "dirty laundry" hanging out. Homemade postcards with the secret can be sent to a free response number. Part of the secret is sent weekly published on the Internet (briefgeheimen.nl).
More than 1,500 people have been this way their secret confession. The Museum of Communication selected the funniest, sweetest, most beautiful and poignant postcards. Of course you can also meet your own letter secret crafts.

 

 

1)      257 friends on Hyves and even very lonely

2)      if the teacher is explain, I will never listen (using 2 colours)

3)      in my dreams life is much more beautifull...  Thats why I prefer sleeping instead living!

 

4)      in Albert Heijn I always break the tops of the paprika before I will get the weight

5)      in primery school group 8 I was alwasy thinking that every one was doing stupid to teach me that I was clever

6)      I am alwasy jalous for people that enjoy live. I don't know how to enjoy and it is a question to me and I do only like I will enjoy....

7)      I manipulate everyone in my surrounding    incloud meself

8)      I was alibi (reason)  for my mother         My father was believe me

9)      I dream of you! I send every year card with Valentine to the best friend of my son. Ofcourse in secret, I am 39 and he is 18

10)      I like to do wrong, because I feel better.

11)      I boil out my mouth all my food and I am lie to my friends about that matter

12)      I always thought  that my mother was loving more my brother, but I was wrong

 

13)      I hate the girlfriend of my best friend, because now I am not number 1 anymore ...

14 )   I always tell that everything is of my own

15 )   I am afraid by looking to people into their eyes

16)   STRANGE? I smoke and eat much more as my friend will know  / every time again I see the attachement to eat and to smoke

17)  I always do pipi in the shower

18)     Nobody will know that I have illness that is called  Boulimia...

19)      I like to hit a head sometimes , only because the looking is not good to me

20) i am often very windy and would tell that my children will do

21) ) I always tell that I weigh less I actually do

22)  During meetings I always toddler in my nose and I wipe it on my socks off.

23) I want always to have sex with my teacher

24) I fantasize about kissing with my boss.

25) I'm sorry for my new job. HELP I'm there three years to establish

26) I send myself every year a bunch of roses for making my friend jealous

27) I have been working for five years with the same colleagues and have her say she never nurben incredibly sweat stinks and the whole company is bothered by.

28)  I was so mad at mom I secretly put a worm in her shoe.

29)  I send Christmas cards to myself because I'm afraid that I might get no mail at Christma

30) Secretly I love wild partys with to dance wildly with you

31) I could really, really, REALLY not stop.To  the man who  came later to sit next to I said that my bottle with  water had fallen.

Belangrijk om te weten

Aansluiting vinden bij wat is

(En wat actueel gevonden word)

De volgende elementen kwam ik dan tegen:

 1. Afspiegeling van het leven
 2. Onvolmaaktheden
 3. Lelijkheid getoond
 4. Pukkels, frustraties en rimpels
 5. Ongereptheid
 6. Eenvoud – rust
 7. Erkenning > publiek
 8. Herkenning > specifiek publiek gestuurd
 9. Richting van beeld
 10. Gevoelsbeleving
 11. Achtergrond
 12. Herkenning – soberheid
 13. Ik moet het publiek zien te raken, meenemen
 14. en ik moet zorgen voor een grote herkenning

Ik moet mijn publiek zien te raken als geen ander!

a)      Duidelijk

b)      Zeer herkenbaar

c)       Vermaak in hoge mate

d)      Hebzucht bevorderend

e)      Gebruikmaking van Top of the mind

f)       Verleiding als van een mooie vrouw

g)      Weet van Charme > flirtacademie

h)      Je moet je “tegenstander“ kennen

i)        Je moet je tegenstander vergeven

j)        Je kunt dat door naar je zelf te refereren

k)      Je moet de duivel in je zelf gaan vergeven

l)        Je moet hem eervol achter je laten

m)    Geen haat meer bezitten

n)      Hem aanmerken als iemand die in je zit

 • o)      Iemand tegen wie je dus beleefd moet blijven

p)      Je zult jezelf anders namelijk belachelijk maken

q)      Al weet je je stem te openen, je klank zal je verraden

r)       Je houding zal voor zichzelf spreken

s)       Alles zal ongeloofwaardig zijn

t)       Het enige dat je hebt is je bevestiging over dat je zult sterven.